Reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op coalitieakkoord 'sterk in verscheidenheid'

banner coalitieakkoord.JPG
Tirtsa Kamstra Dico Baars
Door Tirtsa Kamstra, Dico Baars op 31 december 2018 om 10:00

Reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op coalitieakkoord 'sterk in verscheidenheid'

In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaat de ChristenUnie samen met CDA, VVD, D66 en PvdA het college vormen. Deze partijen bereikten in de afgelopen dagen een akkoord op hoofdlijnen, dat vandaag gepresenteerd wordt. Tirtsa Kamstra, beoogd wethouder namens de ChristenUnie, legt uit waarom de ChristenUnie dit akkoord steunt. 

Handen en voeten geven aan idealen

"Door middel van dit akkoord kunnen we onze idealen handen en voeten geven. Wij willen ons niet alleen inzetten voor onze eigen achterban, maar voor de hele samenleving. In het voorwoord van ons verkiezingsprogramma in gewone taal schreef ik al dat de ChristenUnie oog heeft voor iedere inwoner, omdat iedereen meetelt. Of je nu jong of oud bent, sterk of kwetsbaar, gelovig of niet-gelovig. Die verscheidenheid komt terug in de inzet van een brede coalitie, de fundamentele plek van debat in de raad én het akkoord op hoofdlijnen.”

Speerpunten ChristenUnie

ChristenUnie Vijfheerenlanden wil in de komende periode concrete resultaten behalen op het gebied van de zorg, duurzaamheid en bereikbaarheid. In het coalitieakkoord ziet de ChristenUnie veel van haar plannen terug. Een aantal in het oog springende punten zijn:

  • In de komende periode komt er een versimpelteam, waarmee we complexe regels en moeilijke taal in de zorg gaan aanpakken.
  • Op het gebied van duurzaamheid gaan we op wijkniveau plannen maken om de energietransitie te realiseren. Ambitieuze wijken, waar inwoners er samen de schouder onder zetten, willen we in het bijzonder ondersteunen.
  • In het nieuwe vervoersplan komt er een aparte fietsagenda met aandacht voor elektrisch fietsen en fietssnelwegen.
  • De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld krijgt prioriteit in het veiligheidsbeleid.
  • Om vrijwilligerswerk te stimuleren, gaat Vijfheerenlanden actief subsidie werven in het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd.

In het college gaat beoogd wethouder Tirtsa Kamstra aan de slag met de onderwerpen jeugd(zorg), onderwijs, sport en bibliotheken (klik hier voor meer informatie).

Formatieproces

In de afgelopen weken is er onder leiding van formateur Ad de Regt intensief overleg gevoerd over het akkoord. Dico Baars, die Tirtsa Kamstra opvolgt als fractievoorzitter, dankt de formateur voor zijn rol in het formatieproces. “Wij willen de formateur hartelijk danken voor zijn tijd en energie, die hij in de afgelopen weken in dit proces heeft gestoken. Onder zijn evenwichtige leiding kwam de inbreng van iedere partij goed tot zijn recht. Een gezonde dosis humor zorgde daarnaast voor een ontspannen sfeer aan tafel.”

‘Gefeliciteerd! U wordt zelfstandig!’

Door het sluiten van een akkoord lijkt het alsof de komende jaren slechts een invuloefening worden. Niets is minder waar, zo reageert Dico Baars. “In de komende jaren willen we graag werk maken van een open bestuurscultuur. Dat kan ook niet anders met de grote verscheidenheid aan dorpen en stadjes in onze gemeente. Ieder dorp en iedere wijk heeft eigen plannen. En dat biedt kansen. Of zoals een van mijn ChristenUnie-collega’s het tijdens het verkiezingsdebat in Schoonrewoerd zei: ‘Gefeliciteerd! U wordt weer zelfstandig. Laat maar horen wat uw plannen zijn!’."

"In onze dorpen en stadjes wordt met veel plezier gewoond, gaan kinderen naar school, worden kerken bezocht en wordt fanatiek gesport. Inwoners hebben hart voor hun dorp of stad en hebben allerlei ideeën hoe het beter kan. We willen naar deze inwoners luisteren en mét hen aan de slag. Daarnaast worden nieuwe plannen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of mobiliteit in de gemeenteraad besproken. De raadsleden (coalitie én oppositie) hebben alle ruimte om vanuit hun visie of overtuiging het beleid vorm te geven. Dat noemen we ‘sterk in verscheidenheid’.”

Winkelopenstelling op zondag

De winkelopenstelling op zondag vormde een belangrijk thema in de verkiezingen. Voor de ChristenUnie is de zondagse rustdag ook een fundamenteel principe. Dico Baars: "Onze samenleving en economie komen het beste tot hun recht als er een moment van rust is. Op het punt van de winkelopenstelling op zondag is intensief met andere partijen gesproken. In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een peiling onder de inwoners zal worden georganiseerd. Zo kunnen inwoners aangeven wat zij van de verruiming van de winkelopenstelling op zondag vinden. Mocht verruiming van de winkelopenstelling aan de orde komen, zal de ChristenUnie zich blijven inzetten voor de bescherming van de zondagse rustdag."

 

Deel dit bericht

Labels: , ,