ChristenUnie wil aansluiting Vijfheerenlanden bij Alliantie Kinderarmoede

Oud en jong.jpg
Gert Schut Dico Baars
Door Gert Schut, Dico Baars op 28 maart 2019 om 10:00

ChristenUnie wil aansluiting Vijfheerenlanden bij Alliantie Kinderarmoede

Op 26 maart werd een nieuwe alliantie tegen kinderarmoede gepresenteerd. Ruim negentig partijen uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en gemeenten sloten een alliantie tegen kinderarmoede. ChristenUnie Vijfheerenlanden wil dat de gemeente zich aansluit bij de Alliantie Kinderarmoede. Lees hier waarom.

Missie Alliantie

De alliantie verwoordt hun missie als volgt:

"In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. (…) Om kinderen uit deze gezinnen in staat te stellen kansrijk op te groeien, stelt het kabinet sinds 2017 structureel €85 miljoen extra per jaar ter beschikking aan gemeenten. De gemeenten zorgen met dit geld voor voorzieningen in natura, zoals het kunnen meedoen op school aan sport, aan cultuur en aan sociale activiteiten. Hiermee stijgt op de korte termijn de eigenwaarde van deze kinderen. Er is alleen meer nodig. We willen ook dat kinderen op de lange termijn de regie op hun eigen leven terugkrijgen.”

ChristenUnie Vijfheerenlanden stelt in haar verkiezingsprogramma dat armoede vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en stressvolle situaties leidt. Daarom is een actieve inzet op het bestrijden van armoede, juist onder kinderen, hard nodig. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht.

Schriftelijke vragen

In Vijfheerenlanden zijn er verschillende initiatieven op het gebied van armoedebestrijding, zoals Armoedepact Leerdam en Groep E Vianen. In de optiek van ChristenUnie Vijfheerenlanden is aansluiting bij de landelijke Alliantie Kinderarmoede waardevol om deze lokale initiatieven te versterken en te ondersteunen. Daarom stelt ChristenUnie Vijfheerenlanden de volgende vragen aan het college:

  1. Deelt het college de mening van ChristenUnie Vijfheerenlanden dat aansluiting van de gemeente bij de Alliantie Kinderarmoede waardevol is om lokale initiatieven te versterken en te ondersteunen?
  2. Welke stappen gaat het college zetten om zich aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede? En op welke termijn?

Labels: , ,