Reactie op uitslag enquête winkelopenstelling op zondag

koopzondag
Dico Baars
Door Dico Baars op 2 april 2019 om 21:00

Reactie op uitslag enquête winkelopenstelling op zondag

De winkelopenstelling op zondag vormde een belangrijk thema in de verkiezingen. Voor de ChristenUnie is de zondagse rustdag een fundamenteel principe. Op het punt van de winkelopenstelling op zondag is dan ook intensief met andere partijen gesproken. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat er een peiling onder de inwoners zal worden georganiseerd. In deze peiling, die in de afgelopen week is gehouden, konden inwoners aangeven wat zij van de verruiming van de winkelopenstelling op zondag in hun dorp of stad vinden.

Uitslag enquête

Fractievoorzitter Dico Baars: "Alle inwoners hebben de kans gehad om zich uit te spreken voor hun eigen dorp of stad. Ik ben blij dat inwoners dit in groten getale gedaan hebben. Het geeft aan dat dit thema belangrijk is voor inwoners. De uitslag heeft per kern gevolgen voor het beleid over de winkelopenstelling op zondag. Het is nu aan het college om met voorstellen naar de gemeenteraad te komen. De gemeenteraad is eindverantwoordelijk en neemt een beslissing over de verordening, waarin de winkeltijden worden geregeld.”

Standpunt ChristenUnie Vijfheerenlanden

Het standpunt van de ChristenUnie is helder: mocht verruiming van de winkelopenstelling aan de orde komen, zal de ChristenUnie zich blijven inzetten voor de bescherming van de zondagse rustdag. Baars: “Onze samenleving en economie komen het beste tot hun recht als er een moment van rust is. De ChristenUnie laat dit geluid in het debat horen, ook als dit door een minderheid van de mensen wordt gedeeld. Een goed debat zorgt niet alleen dat de stem van de minderheid is gehoord, maar ook dat deze stem wordt meegewogen.”

Uitslag per kern

Op de website van de gemeente Vijfheerenlanden staan de uitslagen per kern vermeld (klik hier)

Deel dit bericht

Labels: ,