Maatschappelijke diensttijd in Vijfheerenlanden

Jongeren buiten.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 1 juli 2019 om 23:00

Maatschappelijke diensttijd in Vijfheerenlanden

Om het lokale vrijwilligerswerk te versterken heeft de gemeente Vijfheerenlanden een subsidie aangevraagd bij het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Met succes! Naar verwachting gaat in oktober van dit jaar de eerste groep jongeren van start. 

Coalitieakkoord

Tijdens de onderhandelingen hebben ChristenUnie en CDA aangedrongen op het versterken van het vrijwilligerswerk in Vijfheerenlanden. Daarom is afgesproken dat er in 2019 een subsidieaanvraag ingediend zou worden. Het college heeft laten weten dat dit (met enige zekerheid) succesvol is gebeurd. In Vijfheerenlanden wordt daarmee de maatschappelijke diensttijd mogelijk gemaakt. 

Maatschappelijke diensttijd

Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) doen jongeren van 16-27 jaar voor 20 tot 28 uur per week nieuwe ervaringen op. Het doel is dat alle jongeren in de gemeente de kans krijgen hun talenten te ontdekken, wie ben ik en wat vind ik leuk. De doelgroep is breed. Denk bijvoorbeeld aan net afgestudeerd, jongeren met een tussenjaar, thuiszitters of jongeren met een beperking. Bij verschillende organisaties zullen ze zich inzetten voor een ander. Ook ontvangen ze persoonlijke begeleiding. Op deze manier leren ze nieuwe vaardigheden, ontmoeten ze nieuwe mensen en ontdekken ze hun talenten.

Versterking lokale vrijwilligerswerk

De ChristenUnie is blij met dit concrete resultaat. Fractievoorzitter Dico Baars: “De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren de kans om zich in te zetten voor hun omgeving. Succesvolle projecten elders in het land laten zien hoe verbindingen ontstaan tussen jong en oud en tussen jongeren en hun omgeving. Ik juich dit project daarom van harte toe en hoop dat het lokale vrijwilligerswerk hiermee versterkt wordt.” 

Deel dit bericht