Investeren in de toekomstige generatie: bijdrage over duurzaam huisvestingsplan onderwijs

dihpo.PNG
4. Jan van Beuzekom
Door Jan van Beuzekom op 1 juli 2020 om 20:52

Investeren in de toekomstige generatie: bijdrage over duurzaam huisvestingsplan onderwijs

Een bekende uitspraak is: het verleden bepaalt het heden, het heden bepaalt de toekomst! Als we het hebben over onderwijshuisvesting dan is die uitspraak zeker van belang. Schoolgebouwen nemen vaak een belangrijke fysieke plaats in in een gemeente en ze moeten vele jaren meegaan. Veel mensen hebben ook een emotionele band met “hun schooltje”, daarom is het belangrijk dat we goed nadenken over de toekomst van de gebouwen. In het duurzaam integraal huisvestingsplan (DIHPO) is dit wat de ChristenUnie betreft ook uitstekend gedaan! n het plan springt vooral de d van duurzaam eruit! Van IHPO naar DIHPO! Wij zijn blij dat de wethouder de kans benut om duurzaamheid een plek te geven in onderwijshuisvesting, maar ook in bewustwording van de nieuwste generatie, hun ouders en de buurt erom heen.

Helder beleidskader

Woordvoerder onderwijs Jan van Beuzekom: "Wij zijn ook blij dat er structureel gewerkt gaat worden via een beleidskader. Niet ad hoc, maar via duidelijke lijnen. Nu weten we vanuit de praktijk dat er naar de toekomst enkele grote onbekenden zijn, namelijk de leerlingontwikkeling en daarmee verbonden de keuzes van de ouders. Je kunt prachtige prognoses hebben, maar die zeggen lang niet alles! Achter elke prognose zit een verhaal en het is belangrijk om dat te kennen! Fijn dat het programma G4PRO voldoet aan de eisen van de VNG, maar prognoses maken vanachter je bureau werkt niet! Je zult in gesprek moeten met besturen, directies en ouders om achter de verhalen te komen! Het doet me goed dat ik lees dat voor alle scholen de belangstelling en deelname berekend en geanalyseerd is! En dat er gekeken wordt naar trends en ontwikkelingen van de belangstellingspercentages. Maar als ik dan verder de analyse bekijk wordt er gesproken over heel veel cijfers, maar niet over de verwachtingen van besturen en directies! Ik lees over intensieve werksessies die er geweest zijn met de schoolbesturen, maar ik mis daar de directies. Daarom mijn vraag: Zijn er gesprekken gevoerd met de directies van alle 30 scholen hierover?? Niet alleen in het OOGO, maar met iedere individuele school?  Dat is veel werk, maar dat kan veel geld besparen! Het doel is toch om iedere euro optimaal te laten renderen!"

Positieve punten

In het duurzame IHPO ziet ChristenUnie Vijfheerenlanden nog een aantal positieve punten. Voorbeelden die Jan van Beuzekom noemde:  "We zijn blij dat er aan passend onderwijs en voldoende kleine ruimtes gedacht wordt! De maatregelen die er voor ieder onderwerp (element) genomen zullen worden zijn helder omschreven. Daarnaast is het goed dat er versneld een besluit genomen gaat worden over de De Rank in Meerkerk! Wij zijn blij met de insteek dat gebouwen multifunctioneel gebruikt worden. Een school kan een belangrijk ontmoetingspunt van het dorp/wijk zijn of worden! Wij hopen dat er goede ervaringen zullen komen met het multifunctioneel gebruik van het speelterrein. Laten we mooie, duurzame gebouwen neerzetten voor de huidige 4.955 leerlingen en hun nakomelingen!"

Labels: , ,