Aan de slag om schulden en armoede tegen te gaan

Portemonnee
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 16 september 2020 om 20:34

Aan de slag om schulden en armoede tegen te gaan

Wat is het meest optimale wat betreft lokale verantwoordelijkheid nemen als gemeente om armoede en schulden tegen te gaan? En hoe kunnen we tegelijkertijd  aansluiten op de bestaande landelijke programma’s? Belangrijke vragen bij de bespreking van het actieplan over armoede en schulden op woensdag 16 september. De bijdrage van commissielid Maaike van Leeuwen lees je hier. 

Wat is het meest optimale wat betreft lokale verantwoordelijkheid nemen als gemeente op dit vraagstuk én tegelijkertijd zoveel aansluiten op de bestaande landelijke programma’s? Die vraag hebben wij ons als CU Vijfheerenlanden voorgehouden bij het buigen over het actieplan en bijbehorende opiniërende vragen. Neem het zogenoemde landelijke Brede Schuldenaanpak. Staatssecretaris Tamara van Ark deelde in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang van deze Brede Schuldenaanpak. Het lijkt een goed werkende aanpak met een bundel van maatregelen. Tegelijk meldde de staatssecretaris dat partners en experts hebben aangegeven meer aandacht te willen voor vroegsignalering en preventie. En daar kunnen wij lokaal gelijk handen en voeten aan geven. Dus ja. Wij zijn voorstander van een vliegwiel om zo meer te kunnen inzetten op vroegsignalering. En ja; het lijkt ons een goed idee om als gemeente in te zetten op kleine preventiemaatregelen die de energiekosten kunnen drukken én gelijk ook goed zijn voor onze aarde, waar wij de zorg voor hebben.

Wat betreft de grens van draagkracht ophogen; we wachten graag de effecten van de verhoging van 2019 en 2020 af alvorens een besluit te nemen over een eventuele verdere verhoging. Worden deze effecten door Vijfheerenlanden al gemonitord? Bij de handhaving van de draagkrachtgrens van 120% worden in het actieplan ook nog twee maatregelen genoemd die ons zeer wenselijk lijken snel te realiseren als gemeente; 1. Zorg er voor dat alle sociale en maatschappelijke organisaties in Vijfheerenlanden het bestaande aanbod beter weten te vinden, bijvoorbeeld met de genoemde gezamenlijke trainingen en de ‘meterkastkaart’ én 2. Zoek meer verbinding met de organisaties die onze ouderen in beeld hebben, zodat ook de ouderen het aanbod beter weten te vinden. Iedereen telt mee voor de Christenunie. Ouderen moeten zich gezien en gewaardeerd voelen. Wij begrijpen uit het actieplan dat Vijfheerenlanden de ouderen nog niet voldoende in beeld heeft op dit vlak. Belangrijk om mee aan de slag te gaan dus.

Over de invoering van de minima-pas lijken er meer nadelen dan voordelen in de beschikbare informatie naar boven komen. Wat is precies het probleem van het huidige beleid? Is dat het feit dat je een aanvraag moet doen? En zou dit niet ook zo zijn met een pas? Of moet er meer bekendheid komen over de huidige regeling? Kan verbetering op het huidige beleid ook zónder invoering van een wellicht stigmatiserende pas? Al is het door Stichting Leergeld laten betalen van contributie natuurlijk ook stigmatiserend. Oftewel; wat meer achtergrond is wenselijk voor het vormen van een juiste opinie op dit vraagstuk.

Labels: , , ,