Oog voor gezondheid

header_1397743328564d381eda54c62bfd05aa79e14a28885c5beb6d.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 21 december 2021 om 12:00

Oog voor gezondheid

De ChristenUnie fractie heeft veel waardering voor het lokale gezondheidsbeleid, dat begin december op de politieke agenda stond. Commissielid Maaike van Leeuwen bracht de complimenten over aan het college: "We zien met blijdschap dat er veel aandacht is voor preventie, er nadruk ligt op maatwerk en wijkgericht werken en dat er specifiek wordt gekeken naar de gezondheid van onze ouderen. Toch zie ik ook nog een belangrijk aandachtspunt: de ooggezondheid van jongeren. Bijziendheid neemt namelijk snel toe. We hebben hier als gemeente een taak. Daarom moet dit gezondheidsprobleem en vooral ook mogelijke oplossingen meer op ons netvlies komen."

Maaike van Leeuwen legt uit: "We zien bij de uitwerking van dit beleid graag nog aandacht voor de ooggezondheid van onze jeugd. Bijziendheid neemt in onze 21e eeuw namelijk snel toe. Dit kán zelfs tot ernstige gevolgen leiden op latere leeftijd: Tot aan slechtzien en blindheid zelfs. Daarnaast wordt het hebben van een bril op jeugdige leeftijd eerder regel dan uitzondering als we hier niet op gaan inzetten. Meer dan 50% van de 17-jarigen is nu al bijziend. In tegenstelling tot de mensen die op dit moment 60 kaarsjes mogen uitblazen. In deze categorie is ‘slechts’ 25% bijziend. Juist bij de jeugd kan preventie hierbij groot verschil maken. Het is terecht dat wordt aangegeven in te zetten op brede maatregelen, zoals het stimuleren van buiten zijn en spelen. Maar: je kunt méér doen. Oók als gemeente. Want dit gezondheidsprobleem en vooral ook mogelijke oplossingen moeten meer op ons aller netvlies komen."

Praktische suggestie

Wat kun je dan als gemeente op dit vlak doen? Nu: De 20-20-2 gedragsregel is door oogartsen veelal met klem dé wetenschappelijk bewezen maatregel. Na 20 minuten dichtbij kijken is slechts 20 seconden ver weg kijken en 2 uur per dag buiten zijn voldoende. Deze regel is voornamelijk belangrijk voor kinderen, gezien de oogontwikkeling. Deze regel moet -net als snoep gezond, eet een appel- juist naar onze inwoners dichtbij. Dus: breng dit over naar de ouders, de juffen en meesters, de opa’s en oma’s en de buurvrouw. Er zijn genoeg mogelijkheden om dit óók als gemeente te stimuleren, te faciliteren en te communiceren. Bijvoorbeeld via de Gezonde school aanpak, de jeugdgezondheidszorg zoals het consultatiebureau en via de lokale media. Van Leeuwen: "Laat deze preventieve aanpak dus vooral bij de uitwerking van dit beleid niet aan het oog ontsnappen! 

Labels: ,