ChristenUnie en PvdA Vijfheerenlanden presenteren manifest over Inclusief Samenleven

inclusie.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 11 februari 2022 om 12:40

ChristenUnie en PvdA Vijfheerenlanden presenteren manifest over Inclusief Samenleven

Vijfheerenlanden moet actief gaan inzetten op inclusie en sociale acceptatie van alle inwoners. Dat schrijven Dico Baars (ChristenUnie) en Joop van Montfoort (PvdA) in het manifest Inclusief Samenleven dat op vrijdag 11 februari werd gepresenteerd.

Dico Baars: “De gemeente heeft de opdracht om voor duidelijke communicatie te zorgen. We willen daarom dat ook in de komende periode wordt ingezet op het versimpelen van complexe taal en moeilijke regels. Websites en andere digitale zaken worden beter toegankelijk gemaakt voor iedereen. En er is ondersteuning voor mensen die hier niet goed in mee kunnen komen.”

PvdA-lijsttrekker Joop van Montfoort vindt dat iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen in Vijfheerenlanden. “Met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is een inclusieve samenleving dichterbij gekomen. Maar we willen verder. Daarom moet de gemeente in de komende periode samen met inwoners en belangenorganisaties aan de slag met het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda, waarin concrete, inhoudelijke doelstellingen staan.”

Dico Baars vult aan: “Daarnaast kregen we de vraag om het Regenboogstembusakkoord te tekenen. We herkennen ons in de tekst als het gaat om de inzet voor een inclusievere samenleving, waarin niemand wordt uitgesloten. We zien verbeterkansen voor onze gemeente. Juist vanuit het perspectief van gelijkwaardigheid voor iedereen, komen wij daarom zelf met dit manifest over inclusief samenleven. Hierin geven we een breder en proactiever perspectief op inclusie en wat er in de komende periode nodig is.”

Het manifest zelf is hier te lezen.

Labels: , , ,