ChristenUnie Vijfheerenlanden pleit voor gastvrije opvang vluchtelingen

csm_Gemeentehuis_Zederik_bc889d61b5.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 4 maart 2022 om 16:49

ChristenUnie Vijfheerenlanden pleit voor gastvrije opvang vluchtelingen

Vijfheerenlanden bereidt zich voor op de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne. En inwoners dragen op veel verschillende manieren bij, bijvoorbeeld door het inzamelen van houdbare producten voor stichting MeHoRo. Deze massale steun is hartverwarmend. Ook op het gebied van opvang gebeurt er het nodige. Zo is door het college van burgemeester en wethouders het aanbod gedaan om opvang in het gemeentehuis in Meerkerk te organiseren. De ChristenUnie fractie is blij met dit aanbod. Op deze manier kunnen we als gemeenschap ook onze verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met de mensen uit de Oekraïne.

Het zou kunnen dat er meer opvangplaatsen nodig zijn. Er zijn ook inwoners die ruimte hebben en nu al plekken aanbieden waar mensen kunnen worden opgevangen. Een van de organisaties die hierbij kan helpen is Takecarebnb. Zij bemiddelen tussen statushouders en gastgezinnen. Takecarebnb biedt logeerplekken voor statushouders via de COA logeerregeling. De meeste Oekraïners hebben dus tot op heden nog niet te maken met COA en zijn geen 'statushouder'. Dat komt doordat mensen in Europa voor korte tijd visumvrij in Nederland kunnen blijven. Toch laat de organisatie weten dat het zin heeft om je aan te melden, zodat zij vast kennis kunnen maken en in kaart kunnen brengen wie ze waar kunnen plaatsen. Ook het opvangen van mensen die nu al in de COA opvang zitten heeft zin: je maakt immers ruimte voor de nieuwe groep vluchtelingen uit Oekraïne.

ChristenUnie Vijfheerenlanden pleit voor een gastvrije opvang van vluchtenlingen en het ondersteunen van inwoners die hier iets willen betekenen. De fractie roept het college dan ook op om in gesprek te gaan met Takecarebnb om te kijken waar er mogelijk samengewerkt kan worden.

Informatie over vluchtelingen in Vijfheerenlanden is hier te vinden. 

Labels: , ,