Fractievergadering

15 januari 2019

Iedere dinsdag, in de week voorafgaand aan de commissievergaderingen, houdt ChristenUnie Vijfheerenlanden haar fractievergadering. De politieke agenda van dat moment wordt dan besproken. Wilt u eens een fractievergadering bijwonen? Van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op met Dico Baars, fractievoorzitter (baars@vijfheerenlanden.christenunie.nl).

De fractievergadering start om 20.00 uur en wordt in de regel gehouden in het gemeentehuis in Meerkerk.

« Terug