Wethouder

  • Tirtsa Kamstra

    Wethouder jeugd(zorg), onderwijs, sport en bibliotheken
    Kernwethouder voor Meerkerk, Nieuwland en Leerbroek
    E-mail: kamstra@vijfheerenlanden.christenunie.nl 
    Vianen