Zo ben je goed voorbereid voor de Provinciale Staten verkiezingen

DSC_0499.JPG
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 1 maart 2019 om 18:00

Zo ben je goed voorbereid voor de Provinciale Staten verkiezingen

Alweer verkiezingen? Je hebt net je stem uitgebracht voor de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden. Toch gaan de stembureau’s op 20 maart al weer open. Je kunt je stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van Utrecht, waar Vijfheerenlanden sinds 1 januari bij hoort. Na het lezen van deze blog ben je goed voorbereid voor deze verkiezingen!

Wat heeft de ChristenUnie in de afgelopen jaren voor resultaten bereikt?

Waar maakte de ChristenUnie echt het verschil in de provincie Utrecht? We geven een aantal voorbeelden.

  • Schone lucht. Schonere lucht werd een provinciaal speerpunt door de jarenlange inzet van de ChristenUnie. Zo werd Utrecht de eerste provincie die een ambitieuze Samenwerkingsagenda Luchtkwaliteit kon aanbieden aan het Rijk.
  • Cultureel erfgoed. Oude kerken en ander religieus erfgoed kwamen prominent op de agenda. Na een initiatief van de ChristenUnie kwam er specifiek beleid, een Utrechts Kennisplatform en kwam er meer geld beschikbaar voor restauratie.
  • Inwoners centraal. Bij goed bestuur gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop je dingen doet. De ChristenUnie vroeg daarom aandacht voor meer betrokkenheid van en betere communicatie naar inwoners. Bijvoorbeeld bij wegen of windenergie.

Meer resultaten lezen? Klik dan hier.

Kan ik op iemand van de ChristenUnie stemmen, die weet wat er speelt in Vijfheerenlanden?

Jazeker! Harry Wolting uit Leerdam, raadslid van de ChristenUnie in Vijfheerenlanden, is een van de kandidaten op de ChristenUnie-lijst. Hij staat op plek 8. Harry Wolting is erg gemotiveerd: "Ik ben blij dat ik de nieuwe gemeente op de ChristenUnie-lijst kan vertegenwoordigen. We moeten namelijk hard werken om de overgang van Zuid-Holland naar Utrecht goed te laten verlopen. Daarom ben ik extra gemotiveerd om onze belangen goed onder de aandacht te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar het openbaar vervoer. Mensen vragen zich af of de bereikbaarheid van de gemeente wel goed blijft. Ik wil dit geluid graag in Utrecht laten horen."

Wat wil de ChristenUnie in de komende jaren bereiken in de provincie Utrecht?

De ChristenUnie wil zich inzetten om Utrecht toekomstbestendig te maken: wij willen opkomen voor mensen die niet voor zichzelf op kunnen komen. Wij willen de mooie natuur in Utrecht beschermen en vrijwilligers een zetje in de rug geven. 

Duurzaamheid

In de komende vier jaar worden ingrijpende keuzes gemaakt. De uitwerking van het ‘akkoord van Parijs’ over de aanpak van klimaatverandering gaat gevolgen hebben voor Utrecht. Zo moeten alle gemeenten werken aan plannen om woningen ‘van het gas af’ te krijgen, en moeten er keuzes worden gemaakt over hoe we voorzien in onze energie- en vervoersbehoefte in de toekomst. De ChristenUnie staat voor een provincie die actief meewerkt aan deze opgaven. Klimaatverandering raakt ons allemaal en ook de oplossingen moeten van ons allemaal komen. Tegelijk moet de provincie ervoor waken dat niemand hierdoor in de knel komt.

Woningbouw

Naast deze grote opgave is er een - nu net zo grote - actie nodig op de woningmarkt. Er is in bijna alle gemeenten een tekort aan woningen. Ook hiervoor zijn in de komende Statenperiode keuzes te maken. Daarnaast is extra provinciale inzet nodig op de integriteit van het openbaar bestuur. Hier lees je meer over de manier waarop wij de provincie vorm willen geven.

Statenleden laten zich toch niet zien in de Vijfheerenlanden...

Niet zo cynisch! Al in augustus vorig jaar was de voltallige fractie van de ChristenUnie uit de provincie Utrecht op toernee door de Vijfheerenlanden. Lijsttrekker Arne Schaddelee: "Zederik en Leerdam zijn natuurlijk nieuw voor de provincie Utrecht, maar vormen een mooie natuurlijke aanvulling op onze provincie. We begrijpen dat niet iedereen blij is dat Vijfheerenlanden een Utrechtse gemeente wordt. Als Houtenaar ken ik het gebied al wel een beetje, maar de komende tijd gaat de ChristenUnie extra haar best doen om het gebied zo goed mogelijk te leren kennen. We willen de nieuwe inwoners net zo goed kunnen vertegenwoordigen."

Labels: ,