Contact

ChristenUnie Vijfheerenlanden is bereikbaar op het algemene e-mailadres info@vijfheerenlanden.christenunie.nl. In plaats daarvan kun je je mail ook persoonlijk aan ons richten.

ChristenUnie Vijfheerenlanden wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging van leden die de ChristenUnie Vijfheerenlanden is. De raadsleden en commissieleden vormen de fractie, die zich bezig houdt met de politieke koers en daar uiting aan geeft in de gemeenteraad. Namens ChristenUnie Vijfheerenlanden is Tirtsa Kamstra onderdeel van het college van burgemeester & wethouders op de dossiers jeugd(zorg), onderwijs, sport en bibliotheken. 

Contactgegevens mensen ChristenUnie Vijfheerenlanden

Agenda vergaderingen gemeenteraad