Contact

ChristenUnie Vijfheerenlanden is bereikbaar op het algemene e-mailadres info@vijfheerenlanden.christenunie.nl. In plaats daarvan kun je je mail ook persoonlijk aan ons richten.

ChristenUnie Vijfheerenlanden wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de fractie. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging van leden die de ChristenUnie Vijfheerenlanden is. De raadsleden en commissieleden vormen de fractie, die zich bezig houdt met de politieke koers en daar uiting aan geeft in de gemeenteraad. Namens ChristenUnie Vijfheerenlanden is Tirtsa Kamstra onderdeel van het college van burgemeester & wethouders op de dossiers jeugd(zorg), onderwijs, sport en bibliotheken.

Raadsleden

Dico Baars | fractievoorzitter | baars@vijfheerenlanden.christenunie.nl | 06-48467062
Harry Wolting | fractiesecretaris | wolting@vijfheerenlanden.christenunie.nl |  0345-612704
Jan van Beuzekom | raadslid | beuzekom@vijfheerenlanden.christenunie.nl 0345-641933
Gert Schut | raadslid | schut@vijfheerenlanden.christenunie.nl | 06-28188129

Wethouder

Tirtsa Kamstra | t.kamstra@vijfheerenlanden.nl 

Gebed

De ChristenUnie wil de samenleving dienen door haar meer te laten functioneren naar Gods wil. Daartoe streeft zij ernaar op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd te zijn. De ChristenUnie fundeert haar opvattingen over de politieke vraagstukken van vandaag op het Woord van God.

Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Daarom bedden we ons werk in in gebed. Maandelijks verstuurt het partijbureau een gebedsbrief die naar ruim 1300 mensen en gebedsgroepen gaat. In deze gebedsbrief staan onderwerpen waarvoor u kunt danken of bidden.