Terugblik 2019

CU VHL Facebook omslag 831x315.png
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 19 december 2019 om 09:45

Terugblik 2019

Het eerste jaar van de gemeente Vijfheerenlanden is snel voorbij gegaan. In deze blog blikt de fractie niet alleen terug op 2019, maar kijkt ze ook vooruit naar 2020: welke grote dossiers speelden afgelopen jaar de hoofdrol? En welke thema’s gaan een rol spelen?

Harmoniseren

Raadslid Jan van Beuzekom heeft het gevoel dat hij vooral bezig is geweest met harmoniseren van beleid. “Dat is niet het leukste deel van het politieke werk, maar voor een nieuwe gemeente wel noodzakelijk.” Voor Jan sprongen er dit jaar 2 zaken uit: het dorpshuis in Leerbroek en scholen in Hoef & Haag en Hagestein. “Ten aanzien van het dorpshuis in Leerbroek hebben we de moeilijke beslissing genomen om toch veel meer geld aan het project te besteden. Intussen is het oude dorpshuis gesloopt en wordt er binnenkort begonnen met de nieuwbouw. Het belooft al met al een prachtig project te worden, waar de inwoners van Leerbroek heel erg blij mee zullen zijn.” 

Scholen in Hoef & Haag en Hagestein

Hoewel er een stukje duidelijkheid is gekomen voor de scholen in Hoef & Haag en Hagestein, is er het laatste woord nog niet over gesproken. “Op “De Brink” in Hoef en Haag zal een nieuwe school gebouwd worden en op het plein van de meester Vosschool zijn inmiddels noodlokalen in gebruik genomen. Vanaf januari 2020 worden die lokalen vervangen door een nieuwe tijdelijke schoolhuisvesting in het weiland naast de school. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid blijven belangrijke aandachtspunten.”

Duurzame IHPO

Wethouder Tirtsa Kamstra heeft onderwijs in haar portefeuille en kijkt ook uit naar het nieuwe jaar. Dan zal de discussie met de raad gevoerd worden over het nieuwe duurzame integrale huisvestingsplan voor het onderwijs. Een belangrijk moment, omdat dan de meerjarige afspraken tussen de schoolbesturen en de gemeente worden gemaakt. 

Nieuwe wereld

Raadslid Gert Schut in nu bijna een jaar als raadslid actief in de lokale politiek. Een nieuwe wereld ging voor hem open: “Wat mij vooral heeft bezig gehouden, afgelopen jaar, is dat blijkt dat er zoveel onderwerpen zijn (en sommige heel dichtbij het leven van elke dag) waar ik nog zo weinig vanaf wist. Het was dus voor mij vooral een jaar van inwerken, inlezen, en ervaren. Zo kan iedereen zich wat voorstellen bij de thema’s afval, duurzaamheid, wonen en landbouw. Toch valt mij op dat de politieke werkelijkheid vaak een heel eigen dynamiek en kijk op die dingen heeft. Ik kijk daarom in het bijzonder uit naar de discussie over de energietransitie en de gevolgen voor Vijfheerenlanden.” 

Bodemdaling

Als nieuw raadslid ben je niet alleen aan het inwerken en inlezen, maar bereik je ook politieke resultaten. Gert: “Waar ik in het afgelopen jaar de focus op heb gelegd is de zeggenschap over gemeenschappelijke regelingen (‘welke invloed heeft een gemeenteraad in de regio?’) en bodemdaling. Dat gaat over de vraag wat de gevolgen zijn voor de vele woningen en boerderijen in de polder en hoe we in de toekomst inwoners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Door schriftelijke vragen te stellen is het gelukt om dat thema binnen de gemeente op de kaart te zetten.” 

Versimpelteam

Een ander thema dat sinds dit jaar op de kaart staat, is het versimpelteam. Brieven van de gemeente zijn vaak een combinatie van moeilijke woorden, ingewikkelde zinnen of verwijzingen naar juridische teksten die niemand begrijpt. Fractievoorzitter Dico Baars lanceerde daarom het plan om een versimpelteam in het leven te roepen. “Ik vind onbegrijpelijke brieven een gevaar voor de democratie. Het is essentieel dat mensen die bijvoorbeeld recht hebben op hulp of ondersteuning ook begrijpen wat er in de brieven staat. Daarom heeft de ChristenUnie het idee van het versimpelteam gelanceerd.” In een radio interview op RTV Utrecht legt Dico uit waarom zo'n versimpelteam hard nodig is.

Commissielid Andre Boer is niet alleen trots op het versimpelteam, maar ook op de aandacht voor jonge mensen en de minder bedeelden. Juist de aandacht voor minder zelfredzame inwoners vindt hij erg belangrijk. In de discussie over duurzaamheid is dit een belangrijk punt. Andre: "Waar ik me voor wil inzetten is de verduurzaming van de gemeente. Hoe gaan we dat aanpakken en hoe gaan we om met de soms tegengestelde belangen op dit punt? Niet alleen tussen gemeente en de regio, maar ook tussen de gemeente en haar inwoners." 

Fietsen

Raadslid Harry Wolting combineert sinds dit jaar het raadslidmaatschap in Vijfheerenlanden met commissiewerk voor de ChristenUnie in de provincie Utrecht. Hij kiest er bewust voor om zowel in de gemeente als in de provincie actief te zijn. “Samen staan provincie en gemeenten voor een aantalv grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid van onze dorpen en steden. Of de omgevingswet. Het is een grote meerwaarde als je weet wat er speelt in zowel gemeenten als de provincie. Daarom wil ik graag mijn steentje bijdragen.” Bereikbaarheid in de drukke provincie Utrecht is een belangrijk thema. De ChristenUnie wil daarom meer ruimte geven aan de fiets. Harry: “De provincie Utrecht is druk bezig met het realiseren van fietssnelwegen in de provincie. Deze fietssnelwegen zijn nu nog vooral Oost – West georiënteerd. Ik pleit voor de de realisatie van snelle verbindingen tussen Noord en Zuid. Een fietsverbinding over de Lek langs de Hagesteinse brug staat daarom hoog op het verlanglijstje. In 2020 gaan we verder aan de slag met het thema fietsen!” 

Vooruitblik

De lijst met onderwerpen kan nog zoveel langer worden, zeker als we de beoogde plannen voor het nieuwe jaar opsommen. Dico: “Ook in 2020 gaan we onder het motto ‘de kracht van samen’ aan de slag voor de inwoners van Vijfheerenlanden. We dragen ons steentje bij aan de besluiten die de gemeenteraad moet nemen en komen zelf met plannen op drie speerpunten: duurzaamheid, zorg en mobiliteit. Wij kijken ernaar uit!” 

Deel dit bericht