Zet je in voor de bloei van je dorp of stad

Vijfheerenlanden-header-v3
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 17 november 2016 om 13:08

Zet je in voor de bloei van je dorp of stad

"Zet je in voor de bloei van je stad of dorp, want haar bloei is ook jullie bloei." Met deze verwijzing naar Jeremia 29 opent Jan van Beuzekom, waarnemend voorzitter, op 15 november de gezamenlijke vergadering van de CU-afdelingen Leerdam, Vianen en Zederik. Christenunie-raadsleden moeten zich volgens hem laten leiden door deze tekst en zo werken aan het gezamenlijke belang van de steden en dorpen in Vijfheerenlanden.

De agenda van de ledenvergadering laat duidelijk het gezamenlijke belang zien: hoofdpunt van de agenda is het herindelingsproces. De raadsleden en de verschillende besturen geven een update over zowel het politieke proces als over de organisatie van de afdelingen. Kern: het dispuut over de provinciegrens veroorzaakt enige vertraging waardoor de verschillende werkgroepen binnen de ChristenUnie meer tijd hebben om zaken als het verkiezingsprogramma voor te bereiden.

Een ander agendapunt heeft betrekking op ChristenUnie Vianen: vanwege het vertrek van enkele bestuursleden en het raadslid De Jong is het wenselijk dat de afdeling, vooruitlopend op de definitieve samenvoeging, alvast wordt ondergebracht bij de ChristenUnie-afdeling in Leerdam. De aanwezige leden van beide afdelingen stemmen in met dit voorstel, waardoor met unanieme stemmen de gecombineerde afdeling Vianen-Leerdam een feit is. Niet-aanwezige leden van Vianen worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
De afdelingen kijken met enthousiasme uit naar de komende tijd, waarin de campagne een belangrijke rol gaat spelen. In 2017 worden de contouren van het nieuwe verkiezingsprogramma verder uitgewerkt en gaan de actieve leden bouwen aan de nieuwe afdeling. De besturen gaan zich in de komende weken verder buigen over de het tijdpad.

Wil jij ook meedoen aan de campagne of een rol spelen binnen de (nieuwe) afdeling van de ChristenUnie? Neem dan contact op met een van de ChristenUnie raadsleden in de gemeenten Vianen, Leerdam of Zederik.

Labels: , ,