Berichten over Vijfheerenlanden

 1. Leerdam stad.jpeg
  Tirtsa Kamstra
  Door Tirtsa Kamstra op 29 september 2023

  Binnenstadvisie Leerdam krijgt eindelijk een vervolg

  Één van de speerpunten van de ChristenUnie Vijfheerenlanden is Betrouwbaar bestuur. Juist nu het vertrouwen van inwoners in de politiek niet overal even sterk is, vinden wij het belangrijk dat we in Vijfheerenlanden laten zien, hoe het wel moet. Dit was mede de reden dat wij tijdens de raadsvergadering van 21 september een oproep hebben gedaan aan het college om de Binnenstadvisie Leerdam nu toch eindelijk uit te gaan voeren. Na een verhitte discussie heeft de wethouder uiteindelijk toegegeven om dit te gaan doen en hebben alle overige partijen ook ingestemd met dit voorstel van ons.

  Lees meer over "Binnenstadvisie Leerdam krijgt eindelijk een vervolg"
 2. Toegewijd leven.jpg
  Tirtsa Kamstra
  Door Tirtsa Kamstra op 20 september 2023

  Christenunie Vijheerenlanden leest: Toegewijd leven van Sam Janse

  De wereldwijze klimaatcrisis dwingt ons na te denken over onze levensstijl. Wat zijn de gevolgen van onze keuzes? Welke rol spelen geld en bezit in ons leven? Wat vergt het vandaag om toegewijd te zijn aan God en onze naaste? Over deze vragen gaat het boek Toegewijd leven. Het ChristenUnie team las het boek in de zomer en doet verslag. Tirtsa Kamstra vertelt als eerste in deze blog wat haar aan het denken heeft gezet.

  Lees meer over "Christenunie Vijheerenlanden leest: Toegewijd leven van Sam Janse"
 3. VHL_Raadsvergadering_9mei_196A9744_LR.jpg
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 7 juli 2023

  Investeer in onderwijs en sport - bijdrage kadernota 2024

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besprak in de laatste vergadering voor het reces de kadernota 2024. Een mooi inhoudelijk debat over de prioriteiten voor de komende periode. Fractievoorzitter Dico Baars benoemde de belangrijkste inzet van de ChristenUnie fractie: vergeet niet om ook in sociale en groene zaken te investeren, zoals in scholen en in sportaccommodaties. Kijk hier zijn bijdrage terug. 

  Lees meer over "Investeer in onderwijs en sport - bijdrage kadernota 2024"
 4. monnikendreef.jpeg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 6 juli 2023

  Moeten we altijd barmhartig blijven?

  Wat is het standpunt van de ChristenUnie fractie over de asielopvang aan de Monnikendreef in Vianen? Raadslid Maaike van Leeuwen lichtte het standpunt toe in de vergadering van 6 juli: "Dit traject kent tot nu toe geen winnaars. En dat is niét goed. Het is niet goed voor de raad die van goede wil is. Er is nog te weinig gedaan voor de mensen die er moeten gaan wonen. En het is niet goed voor de inwoners die er al wonen en wat hen betreft te lang in onzekerheid blijven. Ga dus aan de slag!" 

  Lees meer over "Moeten we altijd barmhartig blijven?"
 5. Mensenhandel prostitutie.jpg
  Gert Schut
  Door Gert Schut op 29 juni 2023

  Onderzoek registratiemogelijkheden thuissekswerkers

  De ChristenUnie fractie heeft zorgen over de voorgestelde wijziging in de APV als het gaat om de positie van thuissekswerkers. Thuissekswerkers vallen, als ze aan een serie voorwaarden voldoen, buiten de vergunningsplicht en daardoor buiten het stelsel van bestuursrechtelijke regulering. De mogelijkheden om toezicht te houden worden beperkt. Gert Schut: "Wij vinden dat binnen de geldende regelgeving (op bijvoorbeeld privacy gebied) onderzocht moet worden of een mogelijkheid is om een vorm van registratie voor thuissekswerkers in te voeren. Dat is wenselijk in het belang van deze kwetsbare doelgroep."

  Lees meer over "Onderzoek registratiemogelijkheden thuissekswerkers"
 6. Polder
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 8 mei 2023

  ChristenUnie stelt vragen over verbetering van luchtkwaliteit in Vijfheerenlanden

  Schone lucht is van levensbelang. Gelukkig is de lucht de laatste tientallen jaren dankzij inspanningen van veel partijen veel schoner geworden. Toch is luchtverontreiniging nog steeds één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s in Nederland. Ook in Vijfheerenlanden is het noodzakelijk om (permanent) te blijven werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarom stelde raadslid Maaike van Leeuwen vragen over hoe de gemeente inzet op 'steeds meer schone lucht'.

  Lees meer over "ChristenUnie stelt vragen over verbetering van luchtkwaliteit in Vijfheerenlanden"
 7. Koeien in stal.jpg
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 13 maart 2023

  ChristenUnie Vijfheerenlanden stelt schriftelijke vragen over educatieproject Boerderij in de kijker

  Boerderij in de kijker is een vereniging van circa 42 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is om boeren en burgers te verbinden. Om kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap te laten ontdekken en beleven en daarmee de kennis te vergroten over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. De ChristenUnie fractie ontvangt helaas signalen dat (in tegenstelling tot voorgaande jaren) er dit jaar nog geen enkele aanmelding uit de Vijfheerenlanden is gekomen.

  Lees meer over "ChristenUnie Vijfheerenlanden stelt schriftelijke vragen over educatieproject Boerderij in de kijker"
 8. FqyV-kDaQAM0nqG.jfif
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 10 maart 2023

  Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen

  Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen. Deze boodschap gaf fractievoorzitter Dico Baars mee aan de provinciale ChristenUnie-fractie, die op donderdag 9 maart een bezoek bracht aan Meerkerk en Leerdam. "In de afgelopen maanden is er stevig debat gevoerd over de energietransitie. De ChristenUnie is blij dat kansrijke locaties voor windenergie in de gemeente onderzocht gaan worden. Het is dan ook van belang dat de provincie deze stappen gaat ondersteunen. Voor sommige gemeenten is een strenge aanpak nodig, voor Vijfheerenlanden is samenwerking belangrijk."

  Lees meer over "Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen"
 9. Sake-Christiaan Stelpstra
  kracht van samen logo
  Door Webredactie Vijfheerenlanden op 13 februari 2023

  Sake-Christiaan Stelpstra nieuwe afdelingsvoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden

  Sake-Christiaan Stelpstra (42) uit Nieuwland is de nieuwe afdelingsvoorzitter van ChristenUnie Vijfheerenlanden. Hij volgt daarmee Floris Grijzenhout uit Leerdam op, die deze functie vier jaar vervulde. Stelpstra was eerder 12 jaar actief in de lokale politiek van Hardenberg.

  Lees meer over "Sake-Christiaan Stelpstra nieuwe afdelingsvoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden"
 10. Stadhuis Vianen.jpg
  Tirtsa Kamstra
  Door Tirtsa Kamstra op 13 februari 2023

  Historisch gedeelte stadhuis Vianen uitgesloten van verkoop

  Het stadhuis van Vianen is van grote cultuurhistorische waarde voor onze hele gemeente en al helemaal voor de Viaanse gemeenschap. Het is voor de ChristenUnie fractie dan ook ondenkbaar dat het monumentale gedeelte wordt verkocht.

  Lees meer over "Historisch gedeelte stadhuis Vianen uitgesloten van verkoop"