Steun Statiegeldalliantie in strijd tegen zwerfafval

Recycelen
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 17 januari 2018 om 21:00

Steun Statiegeldalliantie in strijd tegen zwerfafval

Zwerfafval is een hardnekkig probleem en dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Vianen, Zederik en Leerdam, maar landelijk en zelfs wereldwijd. PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van dit zwerfafval. Daarom is op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld. ChristenUnie in de Vijfheerenlanden wil dat de colleges van Vianen, Zederik en Leerdam zich bij deze Statiegeldalliantie aansluiten.

Tirtsa Kamstra, ChristenUnie-raadslid in Vianen diende daarom, mede namens D66, een motie in tijdens het Vijfheerenlanden beraad op 17 januari: “Er hebben zich al 29 gemeenten bij dit initiatief aangesloten en dit worden er alleen maar meer. Samen kunnen we de handen ineen slaan en zwerfafval tegengaan. De ChristenUnie heeft daarom met D66 een motie ingediend. Daarin verzoeken we de gezamenlijke colleges namens de drie gemeenten steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie.”

De oproep om steun voor de Statiegeldalliantie in de strijd tegen zwerfafval kon op brede instemming rekenen van de andere partijen, met uitzondering van de VVD. Kamstra: “Wij zijn blij met de brede steun. Een gezonde leefomgeving is van belang voor iedereen. Daarom is dit een belangrijk signaal.”

Labels: , ,