Bijdrage ChristenUnie aan debat over koopzondag

koopzondag
Dico Baars
Door Dico Baars op 13 juni 2019 om 22:11

Bijdrage ChristenUnie aan debat over koopzondag

Donderdagavond 13 juni sprak de gemeenteraad van Vijfheerenlanden over de winkelopenstelling op zondag. Lees hier de bijdrage van ChristenUnie Vijfheerenlanden. 

Voorzitter,

In het christelijke ondernemersgezin waarin ik opgroeide, kreeg ik een aantal belangrijke waarden mee, zoals: steek je handen uit de mouwen. En: neem je verantwoordelijkheid. Maar ook: werk zes dagen, zodat je zevende dag kunt uitrusten. Deze waarden gaan al een aantal generaties mee, maar met name de laatste staat onder druk. De tijden veranderen immers: de wereld is een dorp geworden, door de opkomst van webshops is de detailhandel ingrijpend veranderd en steeds vaker staat ‘wat ik wil’ in plaats van ‘wat goed is voor ons’ centraal. Hoe vanzelfsprekend is die waarde van een dag van rust in onze samenleving en economie nog?

In 2005 werd in de stad Utrecht een peiling onder inwoners gehouden over de uitbreiding van de koopzondagen. Het verbaast u misschien, maar tweederde van de Utrechtenaren stemde destijds tegen. Amper 15 jaar later zijn de kaarten in onze samenleving heel anders geschud. De inwonerpeiling van Vijfheerenlanden is hier een goed voorbeeld van.  

In maart van dit jaar werd er in Vijfheerenlanden een peiling gehouden onder de inwoners. Er werd massaal gestemd, waardoor de opkomstdrempel in bijna alle kernen werd gehaald. En de uitslag? In Vianen, Leerdam, Lexmond, Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Oosterwijk en Zijderveld mogen de winkels (als die er zijn) op zondag open. In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland, Schoonrewoerd, Kedichem en Tienhoven aan de Lek blijven de regels zoals ze zijn. 

De uitslag van de peiling neemt onze fractie zeker serieus. Inwonerpeilingen kunnen waardevolle instrumenten zijn om inwoners bij besluitvorming te betrekken. Zeker in Vijfheerenlanden is het goed om oog te hebben voor de verscheidenheid in onze dorpen en steden. Toch blijft de gemeenteraad eindverantwoordelijk. De raad heeft het mandaat gekregen van de kiezer om besluiten te nemen. Daarom is het goed dat we vanavond op deze plaats het politieke debat voeren over de winkeltijden op zondag.

Mijn partij is steeds helder geweest. Als verruiming van de winkelopenstelling op zondag aan de orde komt, zetten wij ons in voor de bescherming van de zondagse rustdag. Wij zien ons gesteund in het feit dat ca. 10.000 mensen van de 23.000 mensen die de peiling hebben ingevuld, een ‘nee’ hebben laten horen. De ChristenUnie laat zich in het politieke werk leiden door de geweldige boodschap van God aan de wereld. Wij geloven dat God de wereld en de mensen heeft gemaakt en dat Hij als een zorgzame Schepper om ons geeft. Vanuit die zorgzaamheid geeft Hij ons 10 handvatten als kompas voor een waardevol leven. In één daarvan geeft Hij ons mee dat in het ritme van leven en werken het goed is voor de mens om van een rustdag te genieten. Onze samenleving en economie komen het beste tot hun recht als er een moment van rust is. Wij willen dit geluid vanavond laten horen, ook als dit in een aantal kernen door een minderheid van de mensen wordt gedeeld.

Vanavond stemt de ChristenUnie tegen het voorstel. Het doet mijn fractie pijn dat er een politieke  meerderheid is voor de winkelopenstelling op zondag. Graag hadden wij dit anders gezien. De ChristenUnie benadrukt in ieder geval dat ondernemers die niet open willen, hiertoe niet gedwongen mogen worden. Wij verwachten dat er met respect voor ieders overtuiging samengewerkt wordt.

Dico Baars
Fractievoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden