Berichten geschreven door Dico Baars

 1. nieuw gemeentehuis
  Dico Baars Tirtsa Kamstra
  Door Dico Baars, Tirtsa Kamstra op 26 april 2024

  Ondanks afkeuring op proces krijgt Vijfheerenlanden nieuw gemeentehuis

  Tijdens een lange raadsvergadering op 25 april werd een knoop doorgehakt over het definitieve ontwerp van het nieuwe gemeentehuis in Leerdam. Doordat er geen duidelijkheid kwam over de opbouw van de exploitatielasten en het risico op toekomstige overschrijdingen te groot is, zag de ChristenUnie fractie zich genoodzaakt tegen het voorstel te stemmen en zelfs een motie van afkeuring op het gevoerde proces mede in te dienen. 

  Lees meer over "Ondanks afkeuring op proces krijgt Vijfheerenlanden nieuw gemeentehuis"
 2. Schermafbeelding 2023-11-10 011834.png
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 9 november 2023

  Geen bezuinigingen op kwetsbare inwoners - bijdrage begroting 2024

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besprak op 9 november de begroting 2024. Fractievoorzitter Dico Baars benoemde de belangrijkste inzet van de ChristenUnie fractie: "Het is buitengewoon pijnlijk dat er bezuinigingen op de meest kwetsbare inwoners in de lucht hangen. Het college moet duidelijkheid geven en deze voorstellen definitief van tafel halen." Kijk hier zijn bijdrage terug. 

  Lees meer over "Geen bezuinigingen op kwetsbare inwoners - bijdrage begroting 2024"
 3. VHL_Raadsvergadering_9mei_196A9744_LR.jpg
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 7 juli 2023

  Investeer in onderwijs en sport - bijdrage kadernota 2024

  De gemeenteraad van Vijfheerenlanden besprak in de laatste vergadering voor het reces de kadernota 2024. Een mooi inhoudelijk debat over de prioriteiten voor de komende periode. Fractievoorzitter Dico Baars benoemde de belangrijkste inzet van de ChristenUnie fractie: vergeet niet om ook in sociale en groene zaken te investeren, zoals in scholen en in sportaccommodaties. Kijk hier zijn bijdrage terug. 

  Lees meer over "Investeer in onderwijs en sport - bijdrage kadernota 2024"
 4. Koeien in stal.jpg
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 13 maart 2023

  ChristenUnie Vijfheerenlanden stelt schriftelijke vragen over educatieproject Boerderij in de kijker

  Boerderij in de kijker is een vereniging van circa 42 educatieboeren- of boerinnen in de provincie Utrecht. De doelstelling van de vereniging is om boeren en burgers te verbinden. Om kinderen het boerenleven en het agrarisch landschap te laten ontdekken en beleven en daarmee de kennis te vergroten over hoe ons voedsel wordt geproduceerd. De ChristenUnie fractie ontvangt helaas signalen dat (in tegenstelling tot voorgaande jaren) er dit jaar nog geen enkele aanmelding uit de Vijfheerenlanden is gekomen.

  Lees meer over "ChristenUnie Vijfheerenlanden stelt schriftelijke vragen over educatieproject Boerderij in de kijker"
 5. FqyV-kDaQAM0nqG.jfif
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 10 maart 2023

  Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen

  Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen. Deze boodschap gaf fractievoorzitter Dico Baars mee aan de provinciale ChristenUnie-fractie, die op donderdag 9 maart een bezoek bracht aan Meerkerk en Leerdam. "In de afgelopen maanden is er stevig debat gevoerd over de energietransitie. De ChristenUnie is blij dat kansrijke locaties voor windenergie in de gemeente onderzocht gaan worden. Het is dan ook van belang dat de provincie deze stappen gaat ondersteunen. Voor sommige gemeenten is een strenge aanpak nodig, voor Vijfheerenlanden is samenwerking belangrijk."

  Lees meer over "Help de gemeente Vijfheerenlanden bij duurzaamheidsplannen"
 6. Windmolens.jpg
  Dico Baars Gert Schut
  Door Dico Baars, Gert Schut op 25 januari 2023

  Besluiteloosheid in dossier energietransitie zorgelijk

  Het halen van de klimaatdoelen is urgenter dan ooit. De moeite die sommige partijen hebben om tot concrete besluiten te komen in Vijfheerenlanden is dan ook zorgelijk. Volgens ChristenUnie Vijfheerenlanden zet dit het draagvlak voor de energietransitie en het vertrouwen in de overheid onder druk.

  Lees meer over "Besluiteloosheid in dossier energietransitie zorgelijk"
 7. eneco.jfif
  Dico Baars Gert Schut
  Door Dico Baars, Gert Schut op 14 december 2022

  Fouten in rapport locaties windmolens: ChristenUnie pleit voor onafhankelijke en objectieve toets

  Op dinsdagavond 13 december zou de gemeenteraad een besluit nemen over de manier waarop Vijfheerenlanden concreet de energietransitie gaat vormgeven. Een aantal dagen eerder kreeg de raad van het college echter een raadsinformatiebrief. In deze brief legt het college uit dat er door onderzoeksbureau Antea onjuiste gegevens zijn gebruikt. Dit heeft mogelijk effect op de volgorde van minst tot meest wenselijke zoeklocaties voor windturbines. Cruciale informatie dus, die niet blijkt te kloppen. Het zet daarmee de besluitvorming op losse schroeven.

  Lees meer over "Fouten in rapport locaties windmolens: ChristenUnie pleit voor onafhankelijke en objectieve toets"
 8. header_1397743328564d381eda54c62bfd05aa79e14a28885c5beb6d.jpg
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 1 december 2022

  Inwonerberaad over sociale ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen en wijkgebouwen)

  Het inwonerberaad (of burgerberaad) is in opmars! Ook in Vijfheerenlanden zijn plannen voor een dergelijk beraad, waarmee inwoners vergaand verantwoordelijk worden voor het maken van plannen over specifieke onderwerpen. Het voorstel is om in de gemeente een inwonerberaad te houden over sociale ontmoetingsplaatsen. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Dico Baars over dit onderwerp.

  Lees meer over "Inwonerberaad over sociale ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen en wijkgebouwen)"
 9. vacatures 624x270
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 30 november 2022

  Vijfheerenlanden blijft (definitief) bij arbeidsmarktregio Gorinchem

  Hoewel we als gemeente Vijfheerenlanden al enige tijd met elkaar onderweg ('op reis') zijn, moeten we met enige regelmaat nog keuzes maken die te maken hebben met de herindeling in 2019. De evaluatie van de verkenning om tot een nieuwe arbeidsmarktregio te komen is zo'n keuze. De kernvraag die hier voorligt is of de raad van Vijfheerenlanden de poging om tot een nieuwe arbeidsmarktregio te komen gaat staken of hiermee door wil gaan.

  Lees meer over "Vijfheerenlanden blijft (definitief) bij arbeidsmarktregio Gorinchem"
 10. groepsfoto 2021
  Dico Baars
  Door Dico Baars op 2 november 2022

  Ledenavond 16 november

  De gevolgen van klimaatverandering, de verdeeldheid rond het stikstofvraagstuk en de noodzaak voor een energietransitie binnen een generatie: belangrijke en urgente thema's waarmee we ons bezighouden in de lokale politiek. Daarom organiseert ChristenUnie Vijfheerenlanden een inspirerende avond met als thema 'Zorg voor de schepping: inspiratie over water, natuur en energie'. Op deze avond laten sprekers zien hoe geloof en zorg voor de schepping onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Samen zoeken we naar wat onze lokale missie kan zijn en hoe we ieder op onze eigen plek het verschil kunnen maken.

  Lees meer over "Ledenavond 16 november"