Eensgezind gesprek over toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen in Vijfheerenlanden

CU VHL Facebook omslag 831x315.png
4. Jan van Beuzekom
Door Jan van Beuzekom op 16 september 2020 om 22:37

Eensgezind gesprek over toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen in Vijfheerenlanden

Op woensdag 16 september sprak de commissie Welzijn, Onderwijs en Sport in een eensgezinde sfeer over de toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen in Vijfheerenlanden. De bijdrage van raadslid Jan van Beuzekom lees je hieronder. 

Allereerst willen we het College dankzeggen voor het feit dat het ons nu reeds (aan de voorkant) wil betrekken bij het opstellen van richtlijnen voor het vaststellen van de nieuwe Algemene Subsidieverordening voor dorpshuizen en wijkgebouwen. Wij zijn daar blij mee, want wij vinden dit onderwerp een belangrijk onderdeel voor de vitaliteit van dorpen en steden in de Vijfheerenlanden en bij de behandeling van de Sociaal Maatschappelijke Agenda hebben we ook al expliciet gewezen op het belang van sociale cohesie in de buurt.

Onlangs noemde een collega raadslid het dorpshuis de ziel van het dorp of de wijk. Nu kun je daar wel wat vraagtekens bij zetten. Wat mij persoonlijk betreft is de kerk de ziel van het dorp of de wijk. Zeker fysiek is dat vaak het geval, maar het gaat mij meer om de gemeenschap. Maar voor een ander zal dat de sportvereniging zijn, of de school of de supermarkt. En nu komen we gelijk op een belangrijk punt voor ons: wat zou het mooi zijn als we deze dingen zouden kunnen combineren. Oftewel: wij zijn voor een integrale aanpak. Daarbij gaat het wat ons betreft niet om een dorpshuis, maar om de dorpshuisfunctie: een plaats om elkaar te ontmoeten, een plaats om te vergaderen, een plaats om te sporten, een plaats om boodschappen te doen, een plaats om … noem maar op. Het moderne dorpshuis is ons inziens multifunctioneel. En er kunnen meerdere plekken zijn die een dorpshuisfunctie, dat wil zeggen een samenbindende functie hebben. Neem dit voorbeeld: de moderne kerk wil graag midden in de maatschappij staan en daarom stellen zij hun gebouw open voor iedereen, met welke achtergrond ook. Sommige kerken gaan daarin verder dan andere. Een prachtig project als “Samen eten” komen daaruit voort. Voor de coronacrisis kwamen daar iedere dinsdag tegen de 100 mensen op af in de Pauluskerk in Leerdam. Achtergrond is daarbij niet belangrijk: iedereen is welkom! Het Europaplein vind ik trouwens een pracht voorbeeld van ontmoeting met een mooie overdekte hal. 

Moeten we dan alles in stand houden? Liever niet, want dat is financieel onmogelijk. Wat wel? Alleen die locaties (ik gebruik bewust niet het woord dorpshuizen) die levensvatbaar zijn en gedragen worden door de bevolking. Waar is behoefte aan? Zijn er voldoende vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen om de locatie te behouden/te vernieuwen? Is er een lokaal bestuur? Die locaties verdienen ondersteuning naar behoefte van de gemeente. De bal ligt bij de wensen van de bevolking! Daarbij is maatwerk onontkoombaar en accepteren we verschillen, hoewel we die zoveel mogelijk willen wegwerken. Daarbij zijn we voor een flexibel budget, zodat er gerenoveerd, verduurzaamd of uitgebreid kan worden. De troonrede geeft aan dat er geïnvesteerd moet worden in een aantrekkelijke leefomgeving en stelt daar ook geld voor beschikbaar. Mogelijk kunnen we daar wat extra’s mee doen.

Wij zijn tegen het ondersteunen van grote commerciële centra die zichzelf kunnen redden en waar voldoende omzet is. Wij zijn in principe tegen open einderegelingen. Wij zouden graag zien dat we als gemeenteraad daar meer invloed op zouden hebben.

Conclusie: wij gaan vooral voor optie 3 uit het opinievoorstel. De bestaande dorpshuizen en wijkgebouwen kunnen rekenen op steun van de gemeente zolang deze voldoet in een behoefte. Wij zouden daar aan toe willen voegen: en wanneer er de bereidheid is om door te groeien naar integrale samenwerking met andere locaties zoals kerken, sportverenigingen etc. en dus breder te kijken dan het eigen dorpshuis! Verder wijzen we het College ook nog op het eindrapport van het onderzoek door de rekenkamercommissie van Zederik in 2014. Daar staan behartenswaardige zaken in. College, succes met het opstellen van de Algemene Subsidieverordening voor dorpshuizen en wijkgebouwen!

Labels: ,