Blaas Glasmuseum nieuw leven in!

glasmuseum-1200x675.jpg
4. Jan van Beuzekom
Door Jan van Beuzekom op 15 september 2021 om 21:00

Blaas Glasmuseum nieuw leven in!

De ChristenUnie is trots op alle cultuur- en erfgoeddragers in Vijfheerenlanden, ook op het Glasmuseum. Op 15 september werd in de gemeenteraad over de financiële toekomst van het Glasmuseum gesproken. Raadslid Jan van Beuzekom vindt het belangrijk dat het financieel fundament van het Glasmuseum op orde komt, zodat er ook in de toekomst een interessant aanbod van glaskunst en cultuur blijft. 

Trots op het Glasmuseum

In het Glasmuseum in Leerdam werken bevlogen professionals en maar liefst 125 vrijwilligers samen aan het mooier maken van de samenleving, aan het mooier maken van Leerdams glas. De Rijks- provinciale- en gemeentelijke overheid vervult een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele erfgoed. Raadslid Jan van Beuzekom: "In dit licht is het belangrijk dat het financieel fundament van het Glasmuseum op orde komt, zodat er ook in de toekomst een interessant aanbod van glaskunst en cultuur blijft, juist ook voor jongeren. Als stadsgids vraag ik regelmatig aan toeristen of ze al naar het Glasmuseum geweest zijn. Soms wel, maar vaak niet: het is te ver bij het centrum vandaan. Er worden oplossingen daarvoor bedacht zoals leenfietsen, maar iedereen begrijpt dat dat geen echte oplossingen zijn. We moeten daarom met goede oplossingen komen en niet blijven pappen en nathouden."

Financieel fundament op orde

Onderzoekers van adviesbureau BMC schetsen heel helder de noodzaak om het financiële fundament van het museum op orde te brengen. Jan van Beuzekom: "Het Glasmuseum zal nooit in staat zijn om de lening van 1 miljoen euro bij de gemeente af te lossen. Nu niet en over 18 jaar ook niet. Eigenlijk wisten we dat ook wel toen we de lening verstrekten. Waarom niet nu de knoop doorgehakt en de lening kwijt schelden? Dan kan het Glasmuseum weer vooruit en is de situatie ook voor de gemeente helder. De ChristenUnie kan zich daarom goed vinden in de adviezen van BMC. Door het omzetten van de lening aan het museum in een gift kan de gemeente substantieel bijdragen aan een gezond financieel fundament."

Nieuwe locatie?

Als de gemeente de lening van 1 miljoen euro schenkt aan het Glasmuseum is er op papier weliswaar weer een positief vermogen. Maar dat is er nog altijd een gat van 600.000 euro tussen de boekwaarde (2,1 miljoen euro) van de gebouwen en de marktwaarde (1,5 miljoen euro) van de gebouwen. Jan van Beuzekom: "Wij hebben grote waardering voor de Denktank, Raad van Toezicht en directie van het Glasmuseum. Toch stellen wij de vraag: waarom ook op dit punt niet de knoop doorhakken en de gebouwen zo snel mogelijk te koop zetten? De markt is zeer gunstig! Wij denken dat naast de urgentie er het momentum nu is! Wij begrijpen dat een gedegen locatieonderzoek met verschillende scenario’s belangrijk is, maar het verplaatsen van het Glasmuseum naar het centrum kan niet te lang meer wachten. Laten we als gemeente daarin voorop lopen!"

 

 

 

Deel dit bericht

Labels: ,