Reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op advies informateur

raad corona.jfif
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 28 maart 2022 om 22:00

Reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op advies informateur

Vanavond heeft de informateur, oud-burgemeester Rinus Houtman, zijn bevindingen gepresenteerd over de mogelijkheden voor een te vormen coalitie in Vijfheerenlanden. De informateur heeft zijn advies geschreven op basis van de adviezen die de politieke partijen hebben gegeven. De ChristenUnie fractie vindt het advies onduidelijk, omdat de aanbevolen coalitie-samenstelling niet overeen komt met de uitgangspunten die de partijen zelf hebben meegegeven.

Fractievoorzitter Dico Baars: “Ik heb begrip voor de centrale rol die VHL Lokaal krijgt: zij hebben immers twee zetels meer gehaald dan in 2018. Vervolgens worden CDA en SGP als logische partners bestempeld, terwijl beide partijen een zetel hebben verloren. Tegelijk wordt er niets over de VVD of ChristenUnie gezegd, die respectievelijk een zetel winst geboekt heeft en gelijk is gebleven. Bovendien hebben zowel de VVD als de ChristenUnie evenveel zetels als de SGP. Er wordt op deze manier geen recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. Ook op andere uitgangspunten, zoals een coalitie met een breed draagvlak, continuïteit in het college en een goede afspiegeling van de samenleving, maakt de informateur niet helder wat zijn afweging is om tot de samenstelling VHL Lokaal, CDA, SGP en PvdA te komen.”

Wethouder van buiten ‘verbazingwekkend’

De suggestie om een wethouder van buiten de gemeente aan te trekken noemt Dico Baars verbazingwekkend. “Er zijn voldoende capabele bestuurders beschikbaar uit de eigen gemeenschap. Dat een aantal beoogde coalitiepartijen, waaronder nota bene een lokale partij, dit nu al als een optie noemt, begrijp ik niet. Als men daar daadwerkelijk voor kiest, heeft men de kiezer wel wat uit te leggen.”

In gesprek met de samenleving

De ChristenUnie onderstreept de aanbeveling van de informateur om ook als raad nadrukkelijk in gesprek te gaan met de dorpen en wijken in Vijfheerenlanden. Het manifest ‘inclusief samenleven’ dat bijna raadsbreed is ondertekend, is wat de ChristenUnie betreft een goede basis hiervoor. Dico Baars: “Wij hebben bij de informateur verschillende voorstellen gedaan en willen -ongeacht coalitiedeelname- ons actief inspannen om de lokale democratie te versterken. Dat past bij een van onze speerpunten; om te werken aan een overheid waar niet processen, maar mensen centraal staan.”

Het volledige rapport van informateur Rinus Houtman is hier te lezen.

Labels: ,