Kies een duidelijke en ambitieuze koers in energietransitie

eneco.jfif
Gert Schut
Door Gert Schut op 12 oktober 2022 om 19:20

Kies een duidelijke en ambitieuze koers in energietransitie

"Het halen van de klimaatdoelen is urgenter dan ooit. Niet alleen confronteren overstromingen, droogte en bosbranden ons regelmatig met de gevolgen van de opwarming van de aarde, ook de oorlog in Oekraïne en de torenhoge energieprijzen onderstrepen de noodzaak om zo snel mogelijk over de schakelen op duurzame energiebronnen." Deze openingswoorden komen uit de provinciale brief over de regionale energiestrategie. En ze zijn de ChristenUnie-fractie uit het hart gegrepen. Raadslid Gert Schut: "Het is belangrijk dat we als gemeente duidelijk uitleggen voor welke opgaven we staan en welke keuzes we daar nu in gaan maken. Tot nu toe is dat ons nog onvoldoende gelukt."

Ambitie

De ChristenUnie-fractie is een groot voorstander van de energietransitie binnen één generatie. Schut: "Zodat we een manier van leven hebben, die ook op langere termijn kan voortduren. Deze ambitie hebben we sinds het begin van de discussie over de regionale energiestrategie steeds herhaalt."
Daarbij wil de ChristenUnie-fractie steeds drievoudig duurzaam zijn:

  1. Energiebesparing en opwekking van duurzame energie gebeurt volgens een strakke routekaart om tijdig het doel van een klimaatneutraal Vijfheerenlanden te bereiken,
  2. Wind en zon worden zorgvuldige ingepast in natuur, landschap en leefomgeving, en
  3. Er is participatie van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming met een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Lokaal eigendom van windprojecten is hierbij een belangrijke voorwaarde.
De ChristenUnie verwelkomt dan ook het beleidskader, omdat een deel van onze ambitie en duurzame uitgangspunten hierin zichtbaar wordt.

Aarzeling en twijfel

Schut: "Wij verwachten dan ook van het college dat men zich houdt aan de afgesproken koers en dat men een duidelijke richting aangeeft hoe we daar gaan komen. In plaats daarvan zien we vooral aarzeling en twijfel.

  1. Aan de ene kant biedt het beleidskader de ruimte voor windenergie, aan de andere kant haast het college zich te zeggen dat Vijfheerenlanden niet de voorkeur geeft aan windenergie
  2. Aan de ene kant wil het college 'aan het stuur van de auto blijven zitten', aan de andere kant lijkt het college het wel prima te vinden als de provincie niet alleen bijrijder, maar juist de hoofdbestuurder van de auto wordt.
  3. Aan de ene kant weten we zeker dat de provincie bij gebrek aan extra (let op het woord extra!) windlocaties zelf locaties zal gaan aanwijzen, aan de andere kant legt dit college toch de vraag aan de raad voor of we ons wensen te beperken tot 'zon op dak'.
Het kan niet allemáál waar zijn. Laten we stoppen we met het berekenen van onze bijdrage ‘tot zes cijfers achter de komma’, zodat we met de hakken over de sloot onze bijdrage halen. Wat de ChristenUnie-fractie betreft kiest het college een duidelijke koers om tijdig het doel van een klimaatneutraal Vijfheerenlanden te bereiken."

Labels: ,