ChristenUnie-Statenlid Harry Wolting (Leerdam) opnieuw verkiesbaar

Mensen provincie Utrecht.png
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 26 januari 2023 om 19:23

ChristenUnie-Statenlid Harry Wolting (Leerdam) opnieuw verkiesbaar

Statenlid Harry Wolting uit Leerdam is opnieuw verkiesbaar voor de Provinciale Staten van Utrecht. Hij staat op plek vier van de kandidatenlijst van de ChristenUnie. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023.

Ruimte voor elkaar

Harry Wolting is blij dat hij opnieuw Vijfheerenlanden kan vertegenwoordigen in de provincie. "Het doet ertoe wie er namens jou in de Staten zit. Je kiest het bestuur van Utrecht: Provinciale Staten nemen besluiten over waar betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, hoe we omgaan met de natuur in jouw stad of dorp, over recreëren, over landschap, hoe we kunnen zorgen dat je goede voorzieningen op een bereikbare afstand hebt en ook over het behoud van cultureel erfgoed zoals molens en kerken."

De uitdagingen zijn groot de komende vier jaar, zo vervolgt Wolting: "De opwarming van de aarde moet worden tegengegaan. De natuur behoort ruimte te krijgen om te herstellen. De waterkwaliteit moet op orde worden gebracht. En tegelijk is het nodig dat iedereen een betaalbare huur- of koopwoning kan vinden en er voldoende ruimte blijft om te werken, op het platteland en in de stad. Hier wil ik me sterk voor maken."

Ambitieus klimaatbeleid nodig

Naast Harry Wolting is ook ChristenUnie-raadslid Maaike van Leeuwen uit Lexmond te vinden op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten. Zij neemt plek 22 in en versterkt daarmee de inbreng van Vijfheerenlanden. Maaike van Leeuwen hamert op een ambitieus klimaatbeleid: "Het huidige energiesysteem is niet langer houdbaar. Het gebruik van fossiele brandstoffen is de grootste oorzaak van de wereldwijde klimaatverandering. Wij mogen onze schepping gebruiken, maar niet verbruiken. Om de aarde op een goede manier te beheren en meer te respecteren, zullen we nu moeten repareren. We hebben de aarde goed door te geven aan volgende generaties."

De ChristenUnie heeft de ambitie dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Utrecht met ten minste 55% procent is gedaald ten opzichte van 1990. Klimaatneutraliteit moet in 2040 zijn bereikt. Van Leeuwen: "Dit is een stevige opgave, waarbij veel mensen en organisaties zich flink moeten aanpassen. Daarvoor moeten we soms ook buiten gebaande paden denken. Het is nodig dat we meer over onze eigen schaduw heen springen." 

Deel dit bericht

Labels: , ,