Manifest: Waardig ouder worden

ouderenzorg 624x270
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 1 februari 2017 om 13:00

Manifest: Waardig ouder worden

Zowel fysiek, sociaal als geestelijk zijn ouderen een groep in onze samenleving, die te maken krijgt met toenemende kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid verdient onze bescherming. Tegelijkertijd hebben ouderen een enorme levenskunst. Wat ons voor ogen staat is een samenleving waarin voor ouderen een betekenisvolle plaats is. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid.  

Achter de term ‘voltooid leven’ gaat leed schuil, dat nooit door een wet of door een pil kan worden opgelost. Te veel ouderen hebben het gevoel dat hun leven zinloos is geworden, dat ze niet meer van waarde kunnen zijn. Dat is geen spontaan idee. Het is een gedachte die opkomt in een samenleving die ouderdom vaak onvoldoende waardeert. Die naar ouderenzorg kijkt als een kostenpost. En waarin er steeds minder tijd is om echt naar elkaar om te zien.

Het mooie is dat we met elkaar de samenleving vormen. Jong én oud. We kunnen dus ook de keus maken om zorg te verbeteren en wel om te zien naar elkaar. Met elkaar kunnen we invulling geven aan de oproep van de Adviescommissie voltooid leven om werk te maken van de voorkoming van de beleving van ‘voltooid leven’.

Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij liefdevolle zorg en aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij naar vermogen kunnen meedoen. Dat is de samenleving die ons voor ogen staat.

Drie concrete voorstellen:

1. Acceptatie en herwaardering van ouderdom: de overheid kan het contact tussen ouderen en jongeren bevorderen met bijvoorbeeld een maatschappelijke stage, waarbij jongeren vrijwilligerswerk doen in de zorg voor ouderen.

2. Voorkomen van eenzaamheid: waar nu keukens in zorginstellingen worden gesloten, willen we juist dat er lokaal initiatieven ontstaan waar mensen gezamenlijk kunnen eten. Knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving of financiën willen we oplossen.

3. Voor elkaar zorgen: we willen geen kostendelersnorm voor mantelzorgers en een ruimere verlofregeling voor mantelzorgers. Met een mantelzorgfonds stellen we werkgevers in staat de overmatige kosten van mantelzorgverlof bij de overheid in rekening te brengen.

Het complete manifest treft u aan op www.waardigouderworden.nl. We nodigen u graag uit om deze te ondertekenen! 

Labels: , ,