ChristenUnie vraagt aandacht voor effect grenswijziging op ambulancedienst

banner ambulance
Dico Baars
Door Dico Baars op 19 maart 2018 om 21:00

ChristenUnie vraagt aandacht voor effect grenswijziging op ambulancedienst

De wijziging van de provinciegrens kan gevolgen hebben voor de ambulancepost in Meerkerk. Dit raakt de aanrijtijden van de ambulance in de Vijfheerenlanden. De ChristenUnie ondersteunt de structuurwijziging van de RAV ZHZ én vraagt in de zienswijze aandacht voor gevolgen van de grenswijziging voor het spoedvervoer. Iedere inwoner is immers gebaat bij een sterke ambulancevoorziening, of de wagen nu uit Utrecht of uit Zuid-Holland moet komen.

In de raden van de gemeenten Zederik en Leerdam stond de structuurwijziging van de ambulancedienst in Zuid-Holland Zuid op de agenda. In Zederik stelde het college voor om hier verder geen opmerkingen over te maken. Raadslid Dico Baars zag voldoende redenen om dit wel te doen. Het amendement om dit mogelijk te maken werd met algemene stemmen aangenomen. Hieronder is zijn bijdrage opgenomen:

"Voorzitter,

De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid staat niet vaak als apart punt op de agenda. En het had niet veel gescheeld of we hadden het vanavond ook niet op de agenda staan. De RAV heeft haar zaakjes goed op orde: van alle ambulancediensten op het hele Europese vaste land behoort de RAV tot de absolute top 5. Een knappe prestatie. De RAV wil graag deze koppositie blijven houden en wil daarom haar structuur wijzigen. De ChristenUnie fractie staat achter deze wijziging. Met de oprichting van de coöperatie verwachten wij dat de continuïteit en kwaliteit van de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid in de toekomst wordt gewaarborgd.

Waarom dan toch een zienswijze? Allereerst een inhoudelijk punt. Wij verwachten dat de oprichting van de coöperatie voor gemeenten geen financiële component heeft. Ook zijn wij benieuwd hoe de bestuurlijke verantwoordelijkheid (o.a. informatievoorziening over coöperatie) van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van uw gemeenschappelijke regeling wordt geborgd. U kunt dit beschouwen als twee kaders die we meegeven voor de ontwikkeling. Twee kaders, die overigens breder in de regio ingebracht worden.

Die regio is echter niet lang meer verantwoordelijk. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden verlaat immers de regio Zuid-Holland Zuid en de wettelijke verantwoordelijkheden komen dan bij de RAVU te liggen. Navraag bij de RAV leert ons dat er een mogelijkheid bestaat dat beide ambulancediensten in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden gaan samenwerken langs zgn. postcodegrenzen. Hoewel de wettelijke verantwoordelijkheid bij de RAVU belegd wordt, heeft de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden juist baat bij een sterke ambulancevoorziening in ZHZ. Dit is wat onze fractie als tweede punt wil inbrengen: het grensontkennend punt.

En dan het derde, maatschappelijke punt: hoewel de gemeenteraad formeel slechts een toezichthoudende taak heeft (via de GR DG&J), is het maatschappelijk belang (het behalen van de aanrijtijden) groot. Het zou dan ook niet misstaan als de gemeenteraad haar belangstelling laat blijken bij de RAV ZHZ en haar ontwikkelingen. Zeker, omdat in deze gemeente een ambulancepost is gevestigd die cruciaal is voor het halen van de aanrijtijden.

Kortom, voorzitter: de ChristenUnie fractie ziet reden genoeg om een zienswijze in te dienen en stelt dit dan ook voor via een amendement. Wij willen ons graag aansluiten bij de zienswijze van de gemeente Leerdam. Niet alleen omdat in deze zienswijze de genoemde punten verwoord zijn, maar ook omdat als twee partners (die gaan fuseren) samenwerken, dat altijd sterker staat."

Labels: ,