Gemeenteraad Vijfheerenlanden gaat in Meerkerk van start

Vijfheerenlanden-header-v3
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 15 maart 2018 om 16:36

Gemeenteraad Vijfheerenlanden gaat in Meerkerk van start

Op dinsdagavond 13 maart sprak het Vijfheerenlanden beraad over de tijdelijke huisvesting van de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden. Een werkgroep, bestaande uit raadsleden heeft zich gebogen over de vergaderplaats van de nieuwe raad. Naar verwachting is er voor zo’n 5 á 7 jaar een tijdelijke oplossing nodig. De keuze is gevallen op het gemeentehuis in Meerkerk. 

Op dinsdagavond 13 maart sprak het Vijfheerenlanden beraad over de tijdelijke huisvesting van de nieuwe gemeenteraad van Vijfheerenlanden. Een werkgroep, bestaande uit raadsleden heeft zich gebogen over de vergaderplaats van de nieuwe raad. Naar verwachting is er voor zo’n 5 á 7 jaar een tijdelijke oplossing nodig. De nieuwe gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen hoe en waar ze uiteindelijk willen vergaderen.

 Deze nieuwe raad zal bestaan uit 31 raadsleden en vraagt dus meer ruimte dan de huidige raadszalen kunnen bieden. De werkgroep is daarom op bezoek geweest bij andere gemeenten van vergelijkbare grootte en heeft mede op grond daarvan de volgende eisen opgesteld:

  • Een ovale opstelling, zodat iedereen elkaar kan zien.
  • Goede mogelijkheden voor streaming
  • Voldoende ruimte voor het publiek
  • Publiek en raad in één zaal en niet gescheiden.
  • Voldoende ruimte voor fractiekamers
  • Bereikbaar met openbaar vervoer en voldoende parkeergelegenheid.

De werkgroep heeft allerlei opties onderzocht in de huidige drie gemeenten. Dorpshuizen, kantoorruimtes en de bestaande gemeentehuizen zijn tegen het licht gehouden. Er is geconcludeerd dat de dorpshuizen geen permanente opstelling mogelijk maken, omdat ze telkens ingericht moeten worden. De technisch gevoelige apparatuur wordt iedere keer vervoerd en verplaatst. Geen verstandige keuze. Kantoorruimtes zijn niet of nauwelijks bereikbaarheid met openbaar vervoer of bieden geen fractieruimtes. Ook geen goede optie. De gemeentehuizen van zowel Vianen als Leerdam voldoen niet aan de uitgangspunten. De raadszaal van Vianen is wel onderzocht, maar biedt onvoldoende ruimte om het publiek en de raad in dezelfde ruimte te laten zitten en is daarom voor de ChristenUnie fractie onbespreekbaar.

In het gemeentehuis van Zederik is een raadszaal, die geschikt gemaakt kan worden en voldoet aan de overige criteria. In het Vijfheerenlandenberaad is gesproken over de exacte kosten van deze verbouwing. Er is gediscussieerd over de vraag of alleen de burgemeesterskamer bij de raadszaal wordt betrokken of ook de vide (in verband met voldoende ruimte voor publiek). De meerderheid van de fracties vond de optie, waarbij de meeste ruimte werd gecreëerd te prijzig. De ChristenUnie fractie heeft aangegeven dat wat haar betreft de democratie wel iets mag kosten. Wij zien graag dat onze inwoners betrokken zijn en blijven bij de politiek. De mensen die de moeite nemen om vanaf de publieke tribune de vergadering bij te wonen, verdienen het om op een prettige manier de vergadering bij te kunnen wonen en dan ook goed zicht te hebben op de raad. Natuurlijk moet hierbij wel gelet worden op het tijdelijke karakter van de huisvesting. 

Binnenkort kunnen de raden op grond van de dan bekende kosten deze keuze al dan niet bevestigen. In november zou de raadszaal klaar moeten zijn voor de eerste vergadering van de nieuwe raad, die begin januari gaat plaatsvinden. De ChristenUnie heeft in ieder geval haar keuze gemaakt en is blij met de locatie in Meerkerk. Dit is niet alleen goed vanwege de ruime opzet, maar ook voor de evenwichtige verhoudingen tussen de drie gemeenten.

Labels: , ,