Interesse voor landelijke proef legale wietteelt voorbarig.

Coffeeshop.jpg
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 7 mei 2018 om 11:59

Interesse voor landelijke proef legale wietteelt voorbarig.

Dat Leerdam zich heeft aangemeld voor de landelijke proef met legale wietteelt, valt niet bij iedereen in goede aarde (AD 7 mei). Lees hier de reactie van ChristenUnie Vijfheerenlanden. 

ChristenUnie fracties van Vianen en Zederik nemen kennis van de Leerdamse aanmelding voor de landelijke wietproef. Tirtsa Kamstra, lijsttrekker ChristenUnie Vijfheerenlanden: "In het regeerakkoord is aangekondigd dat er wet- en regelgeving komt om lokaal te experimenteren met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Dat is nu nog niet aan de orde. En als dit aan de orde komt, zal het de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden betreffen. De ChristenUnie beschouwt dit daarom niet als een Leerdamse aangelegenheid.

ChristenUnie Vijfheerenlanden is helder over haar eigen standpunt. Kamstra: “De ChristenUnie zet zich zowel landelijk als lokaal in om preventieve maatregelen te nemen die een positief effect hebben op de gezondheid van onze inwoners. Het deelnemen aan een dergelijke proef is compleet in tegenspraak hiermee en kan dus niet op onze steun rekenen.”

De ChristenUnie is verbaasd over de manier waarop de Leerdamse raad het verzoek van de SGP om een debat heeft afgewezen. Kamstra: "Het past bij goed en transparant bestuur om op verzoek van een fractie een debat te houden, ook als dit softdrugs betreft. Welk standpunt je ook inneemt, in de raadszaal moet je juist op inhoud een discussie kunnen voeren."

Labels: , ,