Hoe doe je groen? - Een verslag van 8 masterclasses over de energietransitie

C412863B-DAAF-4880-A3CA-C39B4EF0B0B2.jpeg
Gert Schut
Door Gert Schut op 24 september 2019 om 11:00

Hoe doe je groen? - Een verslag van 8 masterclasses over de energietransitie

Om het onderwerp energietransitie in Vijfheerenlanden op de kaart te zetten en om te proeven wat onze inwoners er van vinden, heeft onze gemeente 8 verschillende masterclasses georganiseerd. Soms theoretisch, soms over nieuwe ontwikkelingen, maar steeds dicht bij huis: het raakt ons allemaal! In deze blog doet Gert Schut verslag van zijn bevindingen.

Duurzaam en circulair 

De energietransitie is een actueel onderwerp. Het is complex en raakt iedereen. Iedereen heeft er ook een mening over. En terecht! Het is ook een heel belangrijk onderwerp. Voor de ChristenUnie heeft het alles te maken met rentmeesterschap. Veel van wat in het verleden als goed werd beleefd, moet toch echt anders. Duurzaam en circulair. Duurzaam, omdat we anders de aarde ruïneren voor onze kinderen en kleinkinderen. Circulair, omdat veel in deze schepping geschikt blijkt te zijn voor hergebruik. Hierdoor voorkomen we uitputting van grondstoffen.
    

Masterclasses in Vijfheerenlanden

De volgende onderwerpen zijn besproken en toegelicht: soms vanuit wetenschap, soms vanuit de leverancier, en soms vanuit enthousiaste betrokkenen, maar altijd wel weer de moeite waard!
  • Energiespel
  • Duurzame verwarming 
  • Energiecoöperaties
  • Impact energietransitie op inwoners en bedrijven
  • Zonneweides in het groen
  • Economie en duurzaamheidskansen
  • In gesprek met jongeren: Wat wordt jouw toekomst?
  • Aquathermie en geothermie
Om nog meer inwoners de kans te geven om hier kennis van te nemen, worden er twee grote evenementen georganiseerd:  een energiecongres op 4 oktober en een energiemarkt op 5 oktober. Beide evenementen vinden plaats in Het Bosch te Lexmond. Zie voor details en opgave de website van de gemeente Vijfheerenlanden. Al met al boeiende sessies met veel gesprekken en interessante uitwisselingenen. Ik zie daarom uit naar een goed congres en een nuttige energiemarkt. Van harte welkom! 
—-