ChristenUnie pleit voor transparantie lokale belastingen

Meetlinten.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 21 november 2019 om 20:25

ChristenUnie pleit voor transparantie lokale belastingen

Hoeveel ben je als inwoner precies kwijt aan de lokale lasten? Deze vraag beantwoorden betekent nu een hoop rekenwerk. Zeker in een fusiegemeente, waarin de lokale belastingen ('heffingen') worden geharmoniseerd. Daarom pleit de ChristenUnie voor transparantie. Een betrouwbare overheid laat in een oogopslag zien wat inwoners afdragen en wat eventuele verhoging van tarieven voor hen betekent. 

Motie

ChristenUnie Vijfheerenlanden maakt zich zorgen over de harmonisatie van de lokale heffingen. Fractievoorzitter Dico Baars: "Het is voor raadsleden niet altijd duidelijk welke impact de samenvoeging van de belastingtarieven van Zederik, Leerdam en Vianen voor gevolgen heeft. Aan de ene kant willen we dat de gemeente haar kosten kan dekken, maar aan de andere kant willen we ook dat de heffing van belasting rechtvaardig uitpakt. Daarom hebben we bij de behandeling van de kadernota (juli 2019) een motie ingediend, waarin we het college oproepen om hier actief mee aan de slag te gaan. Het college liet op donderdag 21 november tijdens het VHL plein weten aan de slag te gaan met de Lokale Lastenmeter. Het is een digitale tool, waarmee inwoners in een oogopslag kunnen zien wat ze kwijt zijn aan lokale lasten. Ook voor raadsleden biedt het veel inzicht, omdat zij met de Lokale Lastenmeter beter kunnen zien wat de effecten van verhoging of verlaging van belastingen zijn voor inwoners." 

Betrouwbare overheid

Baars is blij dat het college de raad gaat voorstellen om de Lokale Lastenmeter in te voeren. "Tijdens de begrotingsbehandeling heb ik al aangegeven hoe belangrijk een betrouwbare overheid is. De inzet van de Lokale Lastenmeter vergroot de transparantie van lokale heffingen voor inwoners en dat komt wat mij betreft de betrouwbaarheid ten goede." 

Labels: ,