Gevolgen coronavirus voor gemeenteraad

raadszaal vijfheerenlanden.jfif
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 17 maart 2020 om 20:00

Gevolgen coronavirus voor gemeenteraad

Het kabinet heeft vergaande maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Deze maatregelen zijn in ieder geval van toepassing tot en met 6 april 2020 en hebben invloed op het functioneren van de gemeenteraad. In dit persbericht leest u hoe wij in ieder geval de noodzakelijke democratische taken van de gemeenteraad in lijn met de genomen maatregelen door kunnen laten gaan. Meest actuele gevolg van deze maatregel is dat de raadsvergadering van 19 maart plaatsvindt op maandag 23 maart.

Fysieke aanwezigheid van de raad

De Gemeentewet (art. 20) schrijft voor dat de raad alleen besluiten kan nemen in een vergadering. Deze kan slechts geopend worden wanneer meer dan de helft van de raadsleden aanwezig is. Dit wordt het quorum genoemd. De gemeentewet biedt echter mogelijkheden om ook beslissingen te nemen wanneer het quorum niet wordt behaald. Deze mogelijkheden zullen de komende periode worden toegepast. Op deze wijze kunnen wij het aantal mensen dat in een ruimte bijeen komt zoveel als mogelijk beperken.  

Consequenties voor de raadsvergadering van 19 maart

Bovenstaande maatregelen hebben in ieder geval tot gevolg dat de raadsvergadering van 19 maart plaatsvindt op maandag 23 maart (aanvang 20.00 uur, gemeentehuis Meerkerk). Deze verschuiving geeft ons de tijd om een vergadering zonder quorum op een wettelijke wijze te kunnen organiseren. 

Tijdens deze raadsvergadering zullen één of twee raadsleden per fractie aanwezig zijn. Vanzelfsprekend vindt deze vergadering plaats zonder publiek. De vergadering wordt wel live gestreamd en is daardoor thuis te volgen.

Voor de verder dit jaar geplande raadsvergaderingen geldt dat we telkens zullen bekijken wanneer en op welke wijze deze door kunnen gaan. Per vergadering zullen wij u informeren over de wijze waarop en wanneer deze plaats gaat vinden.

Raadsvoorstellen moeten geduid worden op urgentie

Een andere maatregel is dat ieder voorstel aan de raad de komende periode gewogen zal worden op urgentie. Daarbij zal gekeken worden naar de uiterste datum voor besluitvorming en de eventuele consequenties van overschrijding van die datum. Op basis daarvan wordt besloten of besluitvorming georganiseerd moet of kan worden.

Inhaalslag na de crisis

Bovenstaande maatregelen leiden er hoe dan ook toe dat een aanzienlijk aantal onderwerpen niet aan de raad zullen worden voorgelegd. Deze onderwerpen zullen na de crisis door de raad behandeld moeten worden. 

Andere raadsbijeenkomsten

De raad kent meerdere overlegmomenten dan de raadsvergadering. Raadsbijeenkomsten zoals VHL pleinen, presidium (agendacommissie) en commissievergaderingen zullen opgeschort worden tot na 6 april. Ook zullen we hier gaan kijken wat er voor digitale mogelijkheden zijn zodat informatie gedeeld kan worden zonder dat raads- en commissieleden fysiek aanwezig hoeven zijn.

Dit bericht is overgenomen van de gemeentelijke website (klik hier). Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen voor de ChristenUnie fractie, neem dan contact op met fractievoorzitter Dico Baars (e-mail). 

Labels: , ,