ChristenUnie vraagt aandacht voor levensbeschouwelijke diversiteit in gesprekken met LHBTI-gemeenschap

veelkleurig.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 11 juni 2020 om 21:00

ChristenUnie vraagt aandacht voor levensbeschouwelijke diversiteit in gesprekken met LHBTI-gemeenschap

Op 11 juni sprak de gemeenteraad over een 'startnotitie LHBTI', die een resultaat is van een door de gemeenteraad aangenomen motie. In deze notitie wordt de actuele stand van zaken met betrekking tot de LHBTI-emancipatie in Vijfheerenlanden geschetst. ChristenUnie heeft expliciet aandacht gevraagd voor levensbeschouwelijke diversiteit in gesprekken die met de LHBTI-gemeenschap gevoerd gaan worden. 

Inclusieve samenleving

Het college stelt dat de gemeente Vijfheerenlanden bij alle vraagstukken die er liggen het uitgangspunt hanteert dat er sprake moet zijn van inclusief beleid, dus dat niemand wordt uitgesloten, zodat alle inwoners kunnen meedoen aan de samenleving. Dico Baars, fractievoorzitter: "De ChristenUnie fractie is blij met dit uitgangspunt, juist ook als onderdeel van de brede Sociaal Maatschappelijke Agenda. Door deze integrale blik voorkomen we dat voor iedere doelgroep apart beleid wordt gemaakt én nemen we de zorgen die er zijn serieus."

Bijeenkomst met LHBTI

ChristenUnie Vijfheerenlanden vindt het logisch dat het college redeneert vanuit de samenleving zelf en dat ze daarom wijst op bestaande regelingen als de subsidieregeling voor inwonersinitiatieven. Baars: "We vinden het ook logisch dat de gemeente met haar inwoners in gesprek gaat om te bezien wat er nodig is. Het college geeft aan dat de organisaties Artikel 1 Midden Nederland en COC Utrecht gevraagd zijn om een bijeenkomst te organiseren. ChristenUnie Vijfheerenlanden vraagt in dit kader aandacht voor de levensbeschouwelijke diversiteit, die ook de LHBTI-gemeenschap kenmerkt. Het zou goed zijn als de deelnemers aan deze lokale bijeenkomst ook een goede afspiegeling zijn van onze hele lokale samenleving. Wil het college in overweging nemen om ook organisaties als Wijdekerk, Hart van Homo’s of Verscheurd te vragen deze bijeenkomst mede te organiseren?" Wethouder Cees Taal meldde in de raadsvergadering van 11 juni dat hij de suggestie van ChristenUnie Vijfheerenlanden actief oppakt. De organisatie LCC+ is benaderd om de bijeenkomst mede te organiseren. 

Labels: , , ,