ChristenUnie blij met eerste resultaten versimpelteam

versimpelteam.jfif
Dico Baars
Door Dico Baars op 27 augustus 2020 om 13:00

ChristenUnie blij met eerste resultaten versimpelteam

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Vijfheerenlanden veel tijd en energie gestopt in het opzetten en uitrollen van het versimpelteam. Dat meldt het college van Vijfheerenlanden in een brief aan de gemeenteraad. Zo is er in samenwerking met Bibliotheek Lek en IJssel een aantal standaardbrieven van de gemeente herschreven. De brieven zijn meer op de lezer gericht en krijgen dezelfde opbouw. Taalambassadeurs van Stichting Lezen en Schrijven hebben geholpen met schrijftrainingen. Zij lieten zien hoe zij ambtelijke teksten ervaren en welke woorden voor hen moeilijk zijn.

Fractievoorzitter Dico Baars is blij met de eerste resultaten van het versimpelteam. “In de gesprekken met inwoners en organisaties valt me een ding steeds weer op: mensen worden geconfronteerd met complexe regels en moeilijke taal. Vaak snappen mensen nauwelijks de brieven die zij van de gemeente krijgen. Het is daarom echt waardevol dat de meest verstuurde brieven nu kritisch worden gelezen door ervaringsdeskundigen en worden herschreven.”

In de komende jaren heeft het versimpelteam nog genoeg te doen. Baars: “Zo wordt er onderzocht of het mogelijk is om een testpanel op te zetten met laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze ervaringsdeskundigen kunnen dan regelmatig de gemeente aan de tand voelen over de schriftelijke communicatie. Eerder noemde ik onduidelijke taal niet voor niets een gevaar voor de democratie. Ik blijf benadrukken dat mensen mogelijk afhaken vanwege complexe regels en moeilijke taal. Ik hoop daarom echt dat het lukt om een testpanel op te zetten, waarin structureel kan worden meegedacht met de brievenschrijvers vanuit de gemeente.”

Labels: ,