'Herkenbaar verhaal over een urgent probleem': schriftelijke vragen over tekort starterswoningen in Ameide

Flatje
Dico Baars
Door Dico Baars op 30 september 2020 om 20:00

'Herkenbaar verhaal over een urgent probleem': schriftelijke vragen over tekort starterswoningen in Ameide

Op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 1 oktober 2020 staat een brief van enkele jongeren uit Ameide / Tienhoven aan de Lek met een oproep aan de gemeente om in te zetten op betaalbare woningen voor starters. In deze brief schetsten de schrijvers de problemen die zij ervaren als ze in het dorp Ameide een woningen willen kopen of huren. Daarnaast vragen zij hoe de gemeente Vijfheerenlanden dit probleem concreet gaat aanpakken. In een vervolgbrief geven zij een aantal concrete opties aan. ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft via schriftelijke vragen het college om een reactie gevraagd.

Herkenbaar verhaal

De fractie van ChristenUnie Vijfheerenlanden is benieuwd naar de opinie van het college over de ideeën die worden aangedragen. Fractievoorzitter Dico Baars: "Als twintiger vind ik de brief heel herkenbaar. Ik zie jonge mensen om me heen die wegtrekken uit de dorpen in de gemeente, omdat er niet voldoende betaalbare starterswoningen beschikbaar zijn. Het zet de leefbaarheid van dorpen onder druk, omdat het scholen, sportverenigingen, kerken, winkels raakt. De gemeenteraad heeft onlangs een nieuwe woonvisie vastgesteld. Het gaat goed op papier, maar de brief uit Ameide toont aan dat de urgentie groot is. Daarom moeten we snel aan de slag."

Deel dit bericht

Labels: , ,