CDA en ChristenUnie dienen motie in om toekomstvisie op religieus erfgoed te ontwikkelen

kerkenvisie.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 1 oktober 2020 om 23:00

CDA en ChristenUnie dienen motie in om toekomstvisie op religieus erfgoed te ontwikkelen

In Vijfheerenlanden is een groot aantal kerkgebouwen en andere religieuze gebouwen. Er worden zelfs nieuwe kerken gebouwd of bestaande gebouwen uitgebreid. Toch kunnen er gebouwen door ontkerkelijking of vergrijzing in de toekomst leeg komen te staan. Het zijn vaak beeldbepalende gebouwen met grote waarde voor de gemeenschap. Daarom diende de ChristenUnie mede een motie van het CDA in om te werken aan een visie op herbestemming van leegstaande kerken. 

Kerkenvisie

Het ministerie van OCW heeft voor de jaren 2019-2021 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Met een kerkenvisie wordt beoogd om in gezamenlijkheid met kerkeigenaren, burger- en erfgoedorganisaties een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen voor kerken en religieus erfgoed binnen Vijfheerenlanden. Fractievoorzitter Dico Baars: "Ik vind het bemoedigend om te zien dat er nieuwe kerken gebouwd worden in Vijfheerenlanden én bestaande gebouwen worden uitgebreid, zoals recent in Meerkerk gebeurd is. Toch is het goed om samen met alle betrokken partijen na te denken over een duurzame toekomst voor kerkgebouwen die mogelijk leeg komen te staan. Hopelijk hoeven we deze toekomstvisie niet vaak uit de kast te halen."

Meerderheid raad steunt motie

De motie werd met 21 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, PvdA, VHL Lokaal, GroenLinks, VVD en D66) en 5 stemmen tegen (SGP en Lokaal Alert) aangenomen. 

Deel dit bericht

Labels: , ,