Blog: dit zijn de belangrijkste conclusies uit het afvalrapport van Waardlanden

Container.jpg
Andre Boer
Door André Boer op 16 november 2020 om 13:00

Blog: dit zijn de belangrijkste conclusies uit het afvalrapport van Waardlanden

Onlangs sprak gemeenteraad over het rapport wat is opgesteld door Waardlanden over de hoeveelheid afval en afvalstromen in onze gemeente. Commissielid André Boer deelt hier de belangrijkste inzichten. 

Belangrijkste conclusies

Een aantal conclusies uit het rapport zijn:

  • De hoeveelheid restafval per burger is nu 223 kilo. De opdracht die door de overheid is gesteld is om maximaal 100 kg in 2020 en 30 kg in 2025 te hebben per jaar. Kortom we hebben nog wat huiswerk.
  • De kwaliteit van het door ons ingezamelde PMD en restafval is laag. Er zit veel vervuiling in het PMD afval. Daarnaast komt ook veel groen afval bij het restafval. Gevolg is dat de verwerkingskosten van ons afval ieder jaar omhoog gaan daar de overheid het verbranden van restafval ontmoedigt.
  • Vijfheerenlanden heeft veel last van afvaltoerisme van de buurgemeenten waar burgers per ingeleverde kilo moeten betalen.
  • Veel spullen die bij het restafval terecht komen, zouden hergebruikt kunnen worden via kringloopwinkels. 

Standpunt ChristenUnie fractie

De ChristenUnie fractie is van mening dat we er niet aan ontkomen om de toegang tot onze openbare vuilcontainers moeten reguleren met bv een pasje of betaling per kilo ingeleverd restafval. Daarnaast zullen we stappen moeten zetten naar een meer een circulaire econome. Dit kan door het stevig inzetten op recycling en reparatie van spullen.  Hierbij kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een mooie bijdrage leveren. Kortom: twee punten die ook in ons verkiezingsprogramma werden genoemd.

Tot slot moet er meer aandacht gaan komen in het voorkomen van afval. Dit kan door het voeren van gerichte campagnes binnen onze gemeente. Hierbij is zeker ook landelijk beleid noodzakelijk. 

Heeft u ideeën of wilt u meepraten? Neem dan contact op met ons op! 

 

 

 

Labels: ,