Plant een boom!

Gert Schut bomen planten
Gert Schut
Door Gert Schut op 16 maart 2021 om 15:07

Plant een boom!

Op dinsdag 16 maart overhandigde raadslid Gert Schut symbolisch een jonge boom aan wethouder Hendriksen. Hiermee wil de ChristenUnie aandacht vragen voor het planten van bomen in Vijfheerenlanden.

Raadslid Gert Schut: “Bomen dragen bij aan biodiversiteit, schone lucht en zo ook aan onze gezondheid en die van de volgende generatie. Niet voor niets staat er in de woonvisie van de gemeente dat wij een deel van de CO2-uitstoot van woningbouw willen compenseren door het planten van bomen voor woningen die in onze gemeente gebouwd worden. Wij willen dat het college werkt maakt van de afspraak om meer bomen in Vijfheerenlanden te planten."

In het landelijke verkiezingsprogramma zet de ChristenUnie in op uitbreiding van het bosareaal met 10%. Omgerekend zijn dat 55.000 voetbalvelden. Dat is goed voor zowel de biodiversiteit als het vastleggen van CO2. De ChristenUnie fractie in Vijfheerenlanden wil lokaal ook bijdragen aan deze doelstelling. In de komende maanden zullen we in samenwerking met maatschappelijke organisaties meer bomen planten om hiervoor aandacht te vragen.

Gert Schut bomen planten

Labels: , ,