Groen en participerend speelbeleid: graag!

Kinderen op de fiets in bos.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 27 mei 2021 om 20:31

Groen en participerend speelbeleid: graag!

Afgelopen week lag het speelruimtebeleid voor Vijfheerenlanden 2021-2030 ter besluitvorming voor. De Christenunie las vol vreugde over een speelbeleid waarin er meer ruimte komt voor groen en wijkparticipatie, uitdagende en aantrekkelijke speel- en beweegruimtes. Ook belooft het beleid goede spreiding, speelplekken bereikbaar voor iedereen, kwalitatieve inrichting vol variatie en uitdaging. Tot zover zijn wij enthousiast!
Bij het lezen van het beleid rezen er ook wel een paar vragen. Vier vragen die ik graag in verkorte vorm met u deel en ook aan de wethouder heb meegegeven.

Ook groene speeltuinen kosten geld

Ik weet van twee speeltuinen in Lexmond dat er juist speelgroen is verwijderd afgelopen twee jaar. Mijn inschatting zou zijn dat dit te maken heeft met onderhoudskosten. Uit het beleid lijkt op te maken dat met vergroening wordt verwacht kosten te besparen. Hoe valt dat te rijmen met elkaar? En is er met deze uitwerking wel voldoende oog voor de ook in het beleid genoemde diversiteit aan speelaanbod en speelaanleidingen?

Aandacht voor spelen bij de woonvisie

Uit de enquête die ter voorbereiding van dit beleidsstuk is gehouden onder de inwoners blijkt dat de kinderen én de ouders vragen om ruime, landschappelijke plekken waar veel te ontdekken valt. Uit het stuk blijkt dat deze ruime landschappelijke plekken er veelal nog niet zijn. Groen in de wijk en beweegmogelijkheden zijn ook belangrijk voor de ChristenUnie. Ik zie nergens éxtra ruimte gepland of gereserveerd voor spelen, bewegen, ontmoeting. Waarom niet? Bij nieuwe woonplannen willen wij oog voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en-routes in de openbare ruimte. Oftewel: Is er voldoende aandacht voor spelen, bewegen, ontmoeten, groen bij de woonvisie?

Iedereen moet aan bod komen

Uit de planning in het beleid lijkt o.a. heel Zederik, Schoonrewoerd en een deel van Leerdam de komende jaren (tot en met 2025) niet te profiteren van dit vergroenende beleid. Kan de verdeling niet meer gelijkmatig worden opgesteld, zodat in elke kern er wel iets wordt opgepakt tot en met 2025?  

Watertappunten op schoolpleinen

Wij vinden het van belang dat er voldoende ruimte is en komt voor iedereen – in elke kern- om te spelen en in beweging te komen. In de vorm van speeltuinen, struinbosjes, klimbomen, groene zones en op schoolpleinen om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Een mooie ontwikkeling is de landelijke trend om schoolpleinen te vergroenen.
Zou de wethouder kunnen kijken naar de mogelijkheden om groene schoolpleinen meer in onze gemeente te stimuleren? Watertappunten op schoolpleinen zou al een mooie start zijn. Hier vragen wij -net als 1,5 jaar geleden met schriftelijke vragen- nogmaals aandacht voor.

Tot slot zijn wij blij te lezen dat er in het speelbeleid oog is voor iedereen. Dus ook voor kinderen met beperkingen, voor jongeren en volwassenen. Want spelen en bewegen, dat is goed voor iedereen! 

Labels: , , ,