Berichten geschreven door Maaike van Leeuwen

 1. lexmond.jpg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 22 maart 2024

  Samenleven in Lexmond

  Maaike van Leeuwen, die als raadslid zelf in Lexmond woont, voerde het woord over de dorpswoonvisie van het dorp. Lees hier haar bijdrage, waarin ze een lans breekt voor groen, woningbouw en verkeersveiligheid. 

  Lees meer over "Samenleven in Lexmond"
 2. ouderenzorg 624x270
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 12 februari 2024

  ChristenUnie zorgt voor afschaffen van WMO-herindicaties voor inwoners met levenslange beperking

  ChristenUnie Vijfheerenlanden wil af de van jaarlijkse herindicaties bij inwoners met een levenslange beperking of aandoening in een stabiele situatie. Raadslid Maaike van Leeuwen diende met succes een motie in, die maandagavond 12 februari werd aangenomen.

  Lees meer over "ChristenUnie zorgt voor afschaffen van WMO-herindicaties voor inwoners met levenslange beperking"
 3. monnikendreef.jpeg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 6 juli 2023

  Moeten we altijd barmhartig blijven?

  Wat is het standpunt van de ChristenUnie fractie over de asielopvang aan de Monnikendreef in Vianen? Raadslid Maaike van Leeuwen lichtte het standpunt toe in de vergadering van 6 juli: "Dit traject kent tot nu toe geen winnaars. En dat is niét goed. Het is niet goed voor de raad die van goede wil is. Er is nog te weinig gedaan voor de mensen die er moeten gaan wonen. En het is niet goed voor de inwoners die er al wonen en wat hen betreft te lang in onzekerheid blijven. Ga dus aan de slag!" 

  Lees meer over "Moeten we altijd barmhartig blijven?"
 4. Polder
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 8 mei 2023

  ChristenUnie stelt vragen over verbetering van luchtkwaliteit in Vijfheerenlanden

  Schone lucht is van levensbelang. Gelukkig is de lucht de laatste tientallen jaren dankzij inspanningen van veel partijen veel schoner geworden. Toch is luchtverontreiniging nog steeds één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s in Nederland. Ook in Vijfheerenlanden is het noodzakelijk om (permanent) te blijven werken aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarom stelde raadslid Maaike van Leeuwen vragen over hoe de gemeente inzet op 'steeds meer schone lucht'.

  Lees meer over "ChristenUnie stelt vragen over verbetering van luchtkwaliteit in Vijfheerenlanden"
 5. Zorg aandacht voor elkaar 1.jpg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 2 december 2022

  Welzijnscrisis onder jongeren niet op te lossen met extra trainingen

  Of het nu gaat om mentale gezondheid, weerbaarheid of achterstanden bij jongeren: Vijfheerenlanden heeft oog voor (kwetsbare) jonge mensen en investeert in hen. Er lopen allerlei impulsprogramma’s om dit mogelijk te maken. En om problemen breed en integraal op te kunnen pakken, is er weer een overkoepelend plan, met bijbehorend budget, nodig. ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt het plan, maar vraagt tegelijk aandacht voor de dieperliggende oorzaken. 

  Lees meer over "Welzijnscrisis onder jongeren niet op te lossen met extra trainingen"
 6. Asielzoeker.jpg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 8 september 2022

  ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt crisisnoodopvang in gemeente

  De noodzaak is groot om crisisnoodopvang voor asielzoekers te realiseren en de opvang van statushouders te versnellen. Door de nationale
  asielcrisis wordt er een stevig beroep gedaan op gemeenten, waaronder ook de gemeente Vijfheerenlanden. De ChristenUnie fractie nam daarom het initiatief voor een commissiedebat over dit onderwerp. Lees hier de bijdrage van raadslid Maaike van Leeuwen. 

  Lees meer over "ChristenUnie Vijfheerenlanden steunt crisisnoodopvang in gemeente"
 7. Boks - jong en oud
  6. Maaike van Leeuwen Dico Baars
  Door Maaike van Leeuwen, Dico Baars op 8 juli 2022

  Oppositie Vijfheerenlanden verontwaardigd: welzijnsorganisaties verliezen kwart budget

  Welzijnsorganisaties Stichting SamenDoen en Stichting Welzijn Vianen hebben een harde boodschap gekregen van het nieuwe college. Een kwart van hun begroting - 400.000 euro - wordt vanaf 2023 geschrapt, waardoor beide stichtingen moeten gaan snijden in hun begroting. Met de uitdagingen die nu spelen als energiearmoede, vluchtelingen opvang en de al overbelaste zorg heeft dit direct gevolgen voor het sociale vangnet. Het levert verontwaardigde reacties van de oppositie in Vijfheerenlanden op.

  Lees meer over "Oppositie Vijfheerenlanden verontwaardigd: welzijnsorganisaties verliezen kwart budget"
 8. werkbezoek Wijkwinkel
  6. Maaike van Leeuwen Dico Baars
  Door Maaike van Leeuwen, Dico Baars op 2 juni 2022

  De Wijkwinkel in Vianen inspireert ChristenUnie Vijfheerenlanden met campagne ‘Huh, wat bedoelt u?’

  Die ene brief van de gemeente, post van de Belastingdienst of een berichtje van de huisarts: voor 1 op de 6 mensen in Nederland is het erg ingewikkeld. Want waarom noemt de gemeente een reisdocument niet gewoon een paspoort als ze dat bedoelt? In Vianen kun je daarom in De Wijkwinkel van Welzijn Vianen terecht voor al dit soort onbegrijpelijke zaken. Reden voor ChristenUnie Vijfheerenlanden om in gesprek te gaan met De Wijkwinkel over deze campagne.

  Lees meer over "De Wijkwinkel in Vianen inspireert ChristenUnie Vijfheerenlanden met campagne ‘Huh, wat bedoelt u?’"
 9. Boks - jong en oud
  6. Maaike van Leeuwen Dico Baars Gert Schut
  Door Maaike van Leeuwen, Dico Baars, Gert Schut op 14 maart 2022

  Waarom ChristenUnie dé zorgpartij van Vijfheerenlanden is.

  Of het nu gaat om het veilig opgroeien van kinderen, het waardig ouder worden of de inzet van vrijwilligers: voor ChristenUnie Vijfheerenlanden is goede zorg voor elkaar een van de belangrijkste speerpunten. De ChristenUnie heeft de meest uitgewerkte zorgvisie van alle lokale partijen. Die visie zetten we in zeven speerpunten nog een keer voor je op een rij. 

  Lees meer over "Waarom ChristenUnie dé zorgpartij van Vijfheerenlanden is."
 10. header_1397743328564d381eda54c62bfd05aa79e14a28885c5beb6d.jpg
  6. Maaike van Leeuwen
  Door Maaike van Leeuwen op 21 december 2021

  Oog voor gezondheid

  De ChristenUnie fractie heeft veel waardering voor het lokale gezondheidsbeleid, dat begin december op de politieke agenda stond. Commissielid Maaike van Leeuwen bracht de complimenten over aan het college: "We zien met blijdschap dat er veel aandacht is voor preventie, er nadruk ligt op maatwerk en wijkgericht werken en dat er specifiek wordt gekeken naar de gezondheid van onze ouderen. Toch zie ik ook nog een belangrijk aandachtspunt: de ooggezondheid van jongeren. Bijziendheid neemt namelijk snel toe. We hebben hier als gemeente een taak. Daarom moet dit gezondheidsprobleem en vooral ook mogelijke oplossingen meer op ons netvlies komen."

  Lees meer over "Oog voor gezondheid"