Vijfheerenlanden investeert in aandelen netbeheerder Stedin

Elektriciteitsmast dichtbij
Harry Wolting
Door Harry Wolting op 3 juni 2021 om 23:30

Vijfheerenlanden investeert in aandelen netbeheerder Stedin

Netbeheerder Stedin gaat met de pet rond bij zijn aandeelhouders, 44 gemeenten in vooral Zuid-Holland. Nog dit jaar wil het bedrijf 200 miljoen euro ophalen om zijn vermogenspositie te versterken. Het geld is nodig om de stroomnetten te verzwaren en te ‘verslimmen’ voor de energietransitie. De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft donderdagavond besloten om voor ruim 3,8 miljoen euro aan extra aandelen te kopen in Stedin, die een dividend garanderen van 3 procent en voorrang bij uitbetaling.

Schone energie

Netwerkbedrijf Stedin, waar de gemeente Vijfheerenlanden al voor 1,93% aandeelhouder van is, heeft de ruimte nodig om te kunnen investeren in de infrastructuur voor schone energie. Met deze investering kan Vijfheerenlanden een bijdrage leveren aan deze belangrijke opdracht.

Risico's in beeld

Tegelijk kleven er ook risico's aan een dergelijke investering. Raadslid Harry Wolting vroeg daarom nadrukkelijk aandacht voor de financiële gevolgen van deze beslissing. "Versterking van het eigen vermogen van Stedin is noodzakelijk. De ChristenUnie vindt dan ook dat de gemeente als bestaande aandeelhouder een verantwoordelijkheid heeft om in redelijkheid ('naar rato') bij te dragen. Daar zitten vanwege de risico's echter wel grenzen aan. Voor deze investering moeten we immers geld lenen. Daarom heeft de fractie een amendement ingediend om het maximum bedrag waarmee de wethouder op pad mag te verlagen." Het amendement werd met uitzondering van D66 door alle partijen gesteund. 

Deel dit bericht

Labels: ,