Pleidooi voor lokaal preventieakkoord

Boks - jong en oud
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 30 juni 2021 om 21:20

Pleidooi voor lokaal preventieakkoord

Welzijn en leefstijl is een belangrijk thema. De ChristenUnie ondersteunt daarom van harte het steunpakket dat het college hiervoor heeft voorgesteld. Het doel van het raadsvoorstel onderschrijven wij graag: om (langdurige) effecten van corona op fysiek en mentaal welbevinden van onze (kwetsbare) inwoners te beperken en terug te dringen. Fijn ook dat de jeugd wél ook prioriteit krijgt, maar dat de jeugd in samenhang met het andere steunpakket voor de jeugd wordt uitgewerkt.

Preventieakkoord

Commissielid Maaike van Leeuwen: "In hoeverre heeft preventie een duidelijke plek in dit pakket- maar ook breder dan het steunpakket- en prioriteit bij de wethouder? Uit eerste onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat door de maatregelen ten gevolge van Corona -zoals de lockdowns- er juist extra toename is gemeten in overgewicht onder bepaalde doelgroepen. De ChristenUnie is dan ook groot voorstander van het maken van een lokaal preventieakkoord op onderwerpen als het terugdringen van overgewicht, alcohol en drugsgebruik en een rookvrije gemeente. In Vijfheerenlanden rookt 20% van onze inwoners, 52% van onze inwoners heeft maar liefst te maken met overgewicht en er waren bijvoorbeeld afgelopen jaar 122 delicten op de weg in Vijfheerenlanden die te maken hadden met onder invloed zijn. Een preventieakkoord voor Vijfheerenlanden op de onderdelen als verantwoord alcohol- en drugsgebruik, het terugdringen van overgewicht en rookvrije ruimtes en generaties zal het steunpakket versterken, maar ook andere maatregelen in het lokale sociale domein verbinden en versterken."

Labels: , ,