Jaarrekening 2020: met vertrouwen 2021 tegemoet

Portemonnee
Harry Wolting
Door Harry Wolting op 1 juli 2021 om 20:20

Jaarrekening 2020: met vertrouwen 2021 tegemoet

Er zijn grote stappen gemaakt bij het verbeteren van de kwaliteit van de financiële verslaglegging. Dus maakte raadslid Harry Wolting een compliment aan iedereen die zich met hart en ziel voor het werk van de gemeente heeft ingezet.  Dat de gemeente er wat betreft de financiele verslaglegging nog niet op niveau is, blijkt wel uit het feit dat de accountant een verklaring met beperkingen afgeeft. De ChristenUnie fractie is  tevreden met de verklaringen van zowel de accountant hierover als van de reactie van het college. Dat geeft ons voldoende vertrouwen dat we 2021 af kunnen sluiten met een goedkeurende verklaring.

Lees hier de spreektekst van raadslid Harry Wolting:

Voorzitter,

Er zijn grote stappen gemaakt bij het verbeteren van de kwaliteit. We sluiten dan ook graag aan bij de complimenten die de accountant maakt in de aanbiedingsbrief. En uiteraard niet alleen de mensen van de financiële afdeling. Er is veel werk verzet in een lastige periode! Onze waardering gaat dan ook uit naar iedereen die zich met hart en ziel voor het werk van de gemeente heeft ingezet.

En dan kunnen we wel gaan mopperen over de lange, lange lijst van dingen die niet gedaan zijn. Maar wie kunnen we dit kwalijk nemen in zo’n jaar? Wij willen vooruit kijken.

Dat we er wat betreft de financiele verslaglegging nog niet zijn blijkt wel uit het feit dat de accountant een verklaring met beperkingen afgeeft. Wij zijn tevreden met de verklaringen van zowel de accountant hierover als van de reactie van het college. Dat geeft ons voldoende vertrouwen dat we 2021 af kunnen sluiten met een goedkeurende verklaring.

En wat we minstens zo belangrijk vinden: de informatiewaarde van het verslag bij de programmaverantwoording en de paragrafen moet duidelijk verbeteren. Voor dit moment kunnen we dat, gezien de druk op de medewerkers in het afgelopen jaar, nog accepteren. Maar dan ligt ook bij ons als raad de uitdaging: zijn onze doelstellingen voldoende scherp geformuleerd. En zijn de indicatoren voldoende scherp geformuleerd? Voor het najaar grote uitdagingen voor ons, het college en de ambtelijke staf om dat op orde te gaan brengen. Het college noemt het een viertrapsrakket, maar we moeten het met deze drie partijen doen!

Over de verkoop van Eneco en de claim Niemans is het afgelopen jaar voldoende gezegd. Dat laten we nu even liggen.

De accountant geeft helder aan dat onze financiële positie kwetsbaar is. De parameters staan nog lang niet op groen, en als we kijken naar de ambities en investeringsplannen rekenen wij er op dat deze positie nog wel een aantal jaren kwetsbaar zal blijven. We moeten rekening houden met een forse toename van het balanstotaal, waardoor onze solvabiliteit slechts met moeite op peil kan blijven.

En daarmee komen we op een zeer heikel punt in deze jaarrekening: ons weerstandsvermogen. Uit de rapportage blijkt dat de accountant er ook niet gerust op is. Alle ruimte die er in zat is er uit geknepen om niet door het ijs te zakken, maar we schaatsen wel op heel erg dun ijs. We kunnen ons geen problemen veroorloven, maar een heeft zich al aangekondigd waarover niets in de jaarrekening staat. En dat betreft een deel van de lening aan het glasmuseum. Vreemd dat het glasmuseum in haar jaarrekening al aangeeft dat de gemeente de bestaande een lening van 1 mln als risicodragend vermogen gaat verstrekken. Mede op basis van die toezegging is haar accountant er mee akkoord gegaan dat de jaarrekening van het glasmuseum op continuteitsbasis is opgesteld. Gezien de financiele positie van het Glasmuseum zal het achtergestelde deel van de lening volledig voorzien moeten worden!

Een tweede punt dat wij hierbij willen maken zijn de risico’s die wij lopen in de grondexploitatie. De accountant geeft naar ons een heel helder signaal: zorg dat je meer betrokken raakt bij de grex-en. De accountant vind het onbestaanbaar dat dit als hamerstuk op de agenda staat! Dat mogen we ons als raad aanrekenen, en dat zullen we ook doen. Wij zullen bij de grex met voorstellen komen om hier het komende jaar op een andere manier mee om te gaan.

Het sociaal domein blijft een zwak punt voor onze gemeente. Daar ligt een enorme druk, zowel wat betreft de ambtelijke capaciteit als de kosten. Daar zien wij nog erg veel uitdagingen. Daar voorzien wij ook forse risico’s. Met name ten aanzien van het niet tijdig (kunnen) afgeven van beschikkingen, maar vooral ook door de grote diversiteit in betrokken partijen. We zien hier in ieder geval nog wel een behoorlijk verschil in inzicht tussen de accountant en het college over de verantwoording van het geld. Hoe ziet het college de planning voor zich om hier samen met de accountant uit te komen? Dit kan niet lang meer wachten, want als college en accountant hier niet uitkomen is het risico groot dat er ook volgend jaar weer opmerkingen in de jaarrekening komen te staan.

Labels: ,