Windmolens in Vijfheerenlanden

eneco.jfif
Andre Boer
Door André Boer op 5 juli 2021 om 21:00

Windmolens in Vijfheerenlanden

Er zijn verschillende zoekgebieden voor de plaatsing van windmolens gepubliceerd. Op maandagavond 5 juli sprak de gemeenteraad in de commissie RVE over deze locaties. De raad neemt -nog- geen beslissing over waar windmolens moeten komen, maar doet het verzoek aan de wethouder om 1 of meerdere locaties te onderzoeken. Commissielid André Boer legt hier uit wat het standpunt van de ChristenUnie is. 

Onderzoek naar locaties

De raad neemt -nog- geen beslissing over waar windmolens moeten komen, maar doet het verzoek aan de wethouder om 1 of meerdere locaties te onderzoeken. De ChristenUnie heeft benadrukt dat het laatste woord over aspecten als gezondheid, impact op de leefomgeving, impact op de natuur, realisatie van klimaatdoelen, etc. nog niet is gesproken. Al deze aspecten maken wat de fractie betreft onderdeel uit van het nadere onderzoek naar de mogelijke locaties voor de windmolens. Uit het onderzoek zal duidelijk moeten worden wat de impact van de windmolens zal zijn op basis waarvan de gemeenteraad een definitieve beslissing kan nemen. 

Zorg voor de schepping

Voor de ChristenUnie is een aantal aspecten van belang voor onze afweging: 

  1. In het programma van de ChristenUnie staat dat we binnen één generatie de energietransitie willen realiseren.
  2. Daarom wil de ChristenUnie fractie vol inzetten op zon op dak en windmolens.
  3. In de beweging van de energietransitie willen we dat iedereen mee moet komen.
  4. Inwoners moeten mee kunnen doen door middel van (energie)coöperaties. Participatie van inwoners moet minimaal 50% zijn en echt lokaal georganiseerd zijn. 

RES

De ChristenUnie steunt de inzet van zon op dak en 3 windmolens om de doelstelling van de RES bod 1.0 voor 2030 te halen. Dit besluit is een aantal maanden geleden in deze raad genomen. De vraag is nu met welke van de zoekgebieden gaan we aan de slag voor de windmolens? Op dit moment zijn organisaties als de Knotwilg al bezig met mogelijke locatie Zijderveld. En verder zal een extra windmolen bij de drie van Autena ons inziens de situatie daar niet drastisch veranderen. Dit komt er toe dat wij als fractie denken dat deze twee gebieden kansrijke opties zijn om te onderzoeken.

We willen aangeven dat er ook nog doelen liggen voor 2040 en 2050. Met het bod wat nu is aangeboden is 23% van onze energiebehoefte gedekt in 2030. Dit is nog niet de  100% die in 2050 moet zijn bereikt. Dit kan betekenen dat zoekgebieden die nu afvallen misschien later als nog naar voren kunnen komen en ook nog nieuwe zoekgebieden. Na de uitspraak van de Raad van State van afgelopen week is er duidelijkheid gekomen over vereiste wetgeving zoals de MER. Het vooronderzoek met een verplichte MER zal moeten uitwijzen of deze gebieden ook voldoen. 

Deel dit bericht

Labels: , ,