Raad stemt na intensief debat in met volgende stap in energietransitie

eneco.jfif
Gert Schut
Door Gert Schut op 30 september 2021 om 00:52

Raad stemt na intensief debat in met volgende stap in energietransitie

Op donderdagavond 30 september stemde de raad na een lang en intensief debat in met de volgende stap in de Regionale Energie Strategie. Hiermee bepaalt de gemeente onder andere de ambitie op het terrein van het opwekken van energie. Daarnaast worden de kansrijke locaties voor windmolens in Vijfheerenlanden onderzocht op haalbaarheid. 

Raadslid Gert Schut verwoordt heel helder wat de ambitie van de ChristenUnie fractie is: "Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid van deze wereld en onze veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie wil krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie. Daarom zetten wij in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De regio én gemeente hebben hierin een belangrijke rol."

Onderzoek naar locaties windmolens

Het debat was intensief. Want hoe weeg je alle belangen? Welke inzet kies je? De gemeenteraad heeft al eerder in het proces de inzet van de regio en die van Vijfheerenlanden bepaald. De ambitie wordt behaald door zon-op-dak en wind-op-land. Vrijwel alle partijen (op de SGP na) hebben al eerder voor deze inzet gestemd. Nu is concreet besloten om een onderzoek te starten naar alle kansrijke gebieden voor windmolens in de gemeente Vijfheerenlanden. Dit betekent concreet dat de gebieden Autena (bij Vianen), Zijderveld en Lexmond onderzocht kunnen worden op haalbaarheid.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de niet-kansrijke locaties. Hiervan heeft wethouder Hendriksen aangegeven met de raad in gesprek te willen over welke informatie er nodig is over deze locaties. Raadslid Gert Schut: "In plaats van een heldere beslissing over de zoeklocaties voor windmolens te nemen, wilde een aantal partijen per se onderzoeken doen naar talloze niet-kansrijke gebieden. Er dreigt zo maatschappelijke onduidelijkheid en onrust te ontstaan op plaatsen in de gemeente waar windmolens op voorhand al helemaal niet kansrijk zijn. En het kost bovendien onnodig veel geld."

Deel dit bericht

Labels: , ,