Dico Baars en Thomas Bassa (Meerkerk) op ChristenUnie-lijst Waterschap Rivierenland

waterschap Rivierenland
kracht van samen logo
Door Webredactie Vijfheerenlanden op 3 februari 2023 om 20:00

Dico Baars en Thomas Bassa (Meerkerk) op ChristenUnie-lijst Waterschap Rivierenland

Raadslid Dico Baars en agrariër Thomas Bassa (Meerkerk) vertegenwoordigen Vijfheerenlanden op de ChristenUnie-lijst voor het Waterschap Rivierenland op respectievelijk plek zes en zestien. De verkiezingen voor het Waterschap Rivierenland vinden tegelijk met de provinciale verkiezingen plaats, op 15 maart 2023.

Ruimte voor elkaar

Het Waterschap heeft een belangrijke taak op het gebied van klimaatverandering. Dico Baars zegt hierover: “Klimaatverandering is aan de orde van de dag. We zien steeds vaker langdurig droge periodes én wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag. In Nederland zijn we kampioen water afvoeren en we realiseren ons dat dit onnatuurlijke proces ernstige gevolgen heeft voor de ecologie en biodiversiteit. De ChristenUnie wil daarom dat de openbare ruimte in Nederland ruim vóór 2050 waterrobuust en klimaatbestending (duurzaam) is.”

Verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Waterschap Rivierenland is hier te lezen. Kees Boender, oud-wethouder van buurgemeente Molenlanden, is lijsttrekker voor de ChristenUnie fractie in het Waterschap. 

Labels: , ,