Historisch gedeelte stadhuis Vianen uitgesloten van verkoop

Stadhuis Vianen.jpg
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 13 februari 2023 om 18:31

Historisch gedeelte stadhuis Vianen uitgesloten van verkoop

Het stadhuis van Vianen is van grote cultuurhistorische waarde voor onze hele gemeente en al helemaal voor de Viaanse gemeenschap. Het is voor de ChristenUnie fractie dan ook ondenkbaar dat het monumentale gedeelte wordt verkocht.

Raadslid Tirtsa Kamstra: “Er gaat bijna geen dag voorbij dat er geen mensen vol bewondering naar dit pand kijken. En dan zijn ze zich vaak nog niet eens bewust van de kunst die zich in het pand bevindt. Dit pand met al zijn historie moet je niet in handen van particulieren laten vallen. Zoals velen al gezegd hebben: als je het eenmaal uit handen geeft, krijg je het nooit meer terug en ben je de mogelijkheid om te sturen op een invulling ook kwijt. Dat moet je met dit pand niet willen. Daarom dienden wij mede het amendement in om de verkoop van Voorstraat 30 te voorkomen.” Met succes: het amendement werd door de hele raad – met uitzondering van de VVD – omarmd en aangenomen.

Kunstcollectie

Alleen de verkoop van het monumentale pand voorkomen gaat de ChristenUnie fractie niet ver genoeg. Tirtsa Kamstra ging tijdens de raadsvergadering ook uitgebreid in op de kunstcollectie van het oude Stadhuis: “Ik wil graag even 1 van de onderzoeksvragen die nu geformuleerd zijn uitlichten en wel onderzoeksvraag 3. Daar staat: Is de kunstcollectie te scheiden van het gebouw en hoe kijken wij als gemeente aan tegen het behouden van deze kunstcollectie. In de beantwoording van onze technische vragen is al heel duidelijk gebleken hoe de deskundigen vanuit team Erfgoed en de conservator hierover denken. Zij hebben al duidelijk geadviseerd om: omwille van de ensemble waarde, het pand, inclusief kunstcollectie, niet te verkopen.”

Tirtsa Kamstra wilde weten waarom de wethouder deze adviezen niet gevolgd heeft: “Op welke manier heeft u het advies van de deskundige ambtenaren van Erfgoed en de conservator meegewogen bij het opstellen van dit plan van aanpak. Bent u van mening dat de projectgroep die met de herbestemming van het stadhuis aan de slag gaat, beter kan beoordelen of de kunst van het pand te scheiden is, en of we wel of niet de kunst moeten behouden? Wij zijn van mening dat deze afweging niet thuishoort bij deze projectgroep. Zeker niet nu het antwoord op deze vraag al gegeven is door de deskundigen die hier verstand van hebben. Wij dienen dan ook samen met de PvdA, het CDA, D66 en GroenLinks een amendement in on deze onderzoeksvraag te schrappen.”

Huis van de Stad

In haar bijdrage ging Tirtsa Kamstra tenslotte ook in op het toekomstbeeld van de ChristenUnie fractie voor het belangrijke monument. “Tot nu toe hebben we ons vooral gefocust op wat we niet of anders willen, maar wat willen we wel? Als we kijken naar de mogelijkheden die wij zien voor het hele huidige pand op de Voorstraat dan zouden wij er de voorkeur aan geven om van dit stadhuis een Huis van de Stad te maken. Een brede invulling met bijvoorbeeld het museum, de bibliotheek, een sociale ontmoetingsplek (die uit de ingezonden brief in het Kontakt van 2 weken geleden ook echt gemist wordt in het centrum) en vergaderruimtes voor onze maatschappelijke partners zou een uitgelezen kans zijn op deze mooie plek.”

Labels: , ,