In welke regio gaan inwoners Vijfheerenlanden straks een huis huren?

Wonen
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 5 juni 2018 om 22:00

In welke regio gaan inwoners Vijfheerenlanden straks een huis huren?

Leerdam en Zederik willen graag bij Woongaard blijven, maar Vianen vindt dat huurders gewoon bij de woningmarktregio voor zestien Utrechtse gemeenten terecht moeten kunnen: U16. Ook woningcorporaties KleurrijkWonen, LekstedeWonen en Fien Wonen zijn verdeeld. In een onafhankelijk rapport viel de keuze voor Woongaard. ChristenUnie Vijfheerenlanden is blij met deze keuze. 

Tirtsa Kamstra stelde namens ChristenUnie Vijfheerenlanden dat in het rapport de keuze voor Woongaard helder beargumenteerd is en er duidelijke afwegingen gemaakt zijn. Kamstra: "Er wordt nu voorgesteld om ons aan te sluiten bij woningmarktregio Woongaard. Een keuze die vooral voor Vianen en LekstedeWonen ingrijpend is. Als we nu kijken naar het belang van Vianen, dan is het jammer dat onze huurders niet meer zo eenvoudig woningen kunnen krijgen in Utrecht. Maar daar staat een veel kortere wachttijd tegenover. Een ander voordeel is dat de kans veel groter wordt dat als onze inwoners in Vianen een woning zoeken, zij deze ook op acceptabele tijd kunnen vinden en niet gedwongen uit hoeven te wijken naar een andere gemeente."

Voor ChristenUnie Vijfheerenlanden weegt het investeringsvermogen van de woningcorporaties ook zwaar mee. Als we kijken naar het grotere belang van Vianen, het realiseren van voldoende huurwoningen, dan krijgen we er met een keuze voor Woongaard er meer investeringsvermogen bij. De kans dat we onze woningbouwopgave en verduurzamingsopgave dus kunnen realiseren wordt alleen maar groter. 

In het debat vroeg Tirtsa Kamstra nog aandacht voor drie specifieke punten:

1. Bunnink: de gemeente Bunnik heeft vergaande afspraken met Lekstede Wonen om woningen in Bunnik te gaan bouwen. ChristenUnie Vijfheerenlanden roept de colleges op om bij de keuze voor de woningmarktregio Woongaard de minister te verzoeken om Lekstede Wonen ontheffing te verlenen zodat zij in Bunnik kunnen blijven bouwen.

2. Overgangsregeling: ChristenUnie Vijfheerenlanden vindt het zeer belangrijk dat er een goede overgangsregeling komt voor inwoners die nu bij Woningnet staan ingeschreven. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun inschrijving over te zetten naar de Woongaard, waarbij het wel belangrijk is dat zij zich realiseren dat zij dan niet langer kunnen reageren op huizen in U16. Goede communicatie hierover met huidige en mogelijke toekomstige huurders is hierbij essentieel.

3. Beschut wonen: In het rapport wordt ook aandacht gegeven aan de afspraken die door de woningbouwcorporaties uit Vianen, Houten en Nieuwegein gemaakt zijn met betrekking tot het realiseren van woonvormen voor beschut wonen. Een belangrijke voorziening die niet door de nieuwe afspraken tussen wal en schip moet raken. De ChristenUnie roept daarom de colleges op om dit belangrijke thema niet uit het oog te verliezen en er zorg voor te dragen dat de lopende plannen ook in de toekomst grensontkennend opgepakt zullen worden.

Labels: , , ,