ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over Landbouwvisie provincie Utrecht

Koeien
Dico Baars
Door Dico Baars op 16 augustus 2018 om 18:45

ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over Landbouwvisie provincie Utrecht

Op 10 september behandelt de commissie Ruimte, Groen en Water van de provinciale staten van Utrecht de Landbouwvisie voor de komende jaren. Raadslid Dico Baars: "De Landbouwvisie wordt een belangrijk document in het maken van de nieuwe Omgevingsvisie en de Agenda Vitaal Platteland. De Landbouwvisie wordt daarmee ook relevant voor de Vijfheerenlanden. Reden genoeg om hierover vragen te stellen."

#1 De Landbouwvisie is een ‘lerend proces van betrokken partijen om samen stappen te zetten in de richting van het geschetste toekomstbeeld’. Deze visie is tot stand gekomen ‘in een participatief proces’, waarbij ook gemeenten betrokken zijn. In het zienswijzetraject van de herindeling heeft de provincie Utrecht Vijfheerenlanden nadrukkelijk uitgedaagd om deel te nemen in het beleidsvormingsproces. In welke mate is de gemeente Vianen (of de BVO Vijfheerenlanden) in dit proces betrokken geweest? Welke inbreng hebben vertegenwoordigers van Vianen (of de BVO Vijfheerenlanden) geleverd?

#2 In het Algemeen Dagblad, editie Utrecht, van 1 augustus 2018 wordt verwezen naar de Landbouwvisie. De kop van dit artikel luidt ‘Utrecht wil dat grote veebedrijven uit de provincie verdwijnen’. Een aantal dagen later reageerde de provincie op ‘Nieuwe Oogst’ (8 augustus 2018) waarin ze stelt dat ze veebedrijven niet actief wil weren of wegwerken. Kan aangegeven worden welke impact de Landbouwvisie heeft voor de agrarische sector in de Vijfheerenlanden?

#3 In de Landbouwvisie wordt melding gemaakt van beschikbaarheid van procesgeld voor gebiedsgerichte samenwerkingsprojecten, waarin gestreefd wordt naar circulaire regionale productie, zowel door de melkveehouderij als voor de intensieve veehouderij. Liggen hier kansen voor de Vijfheerenlanden en welke rol kan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden hierin vervullen?

#4 Eerder gaven belangenorganisaties in het zienswijzetraject van de herindeling aan dat er organisatorische belemmeringen zijn als de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in Utrecht komt te liggen. Dit zou onder andere blijken uit de kavelruilprogramma’s. Daarnaast zijn er verschillen in de toegestane grootte van bouwkavels. In hoeverre kan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden inspelen op deze zorgen bij de vorming van de Landbouwvisie?

Labels: , ,