Koopzondag

koopzondag
Tirtsa Kamstra
Door Tirtsa Kamstra op 20 augustus 2018 om 12:00

Koopzondag

In aanloop naar de herindelingsverkiezingen laten inwoners, bedrijven en organisaties zich steeds meer horen. Wat zijn hun wensen voor de komende vier jaar in de Vijfheerenlanden? De Leerdamse Ondernemersvereniging (LOV) is helder: wat hun betreft komt er een wekelijkse koopzondag en mogen winkeliers zelf de vrijheid hebben om te kiezen wanneer ze open gaan. Hoe staat de ChristenUnie in de Vijfheerenlanden hier tegenover? In deze blog gaan we aan de hand van een aantal uitspraken in op onze visie.

“Ik wil op zondag kunnen winkelen. Waarom wil de ChristenUnie dit niet?”

De ChristenUnie laat zich in het politieke werk leiden door de geweldige boodschap van God aan de wereld. Wij geloven dat God de wereld en de mensen heeft gemaakt en dat Hij als een zorgzame Schepper om ons geeft. Vanuit die zorgzaamheid geeft Hij ons 10 handvatten als kompas voor een waardevol leven. In één daarvan geeft Hij ons mee dat in het ritme van leven en werken het goed is voor de mens om van een rustdag te genieten. Een dag voor ontspanning, ontmoeting, reflectie, een dag waarop we voorrang geven aan andere dingen dan doordeweeks. Vanuit die inspiratie kijken we naar de realiteit van ons politieke werk. In een samenleving waarin veel wordt uitgedrukt in economische waarde of nut, komen wij op voor andere waarden, zoals een collectief wekelijks rustmoment. We zien dat voor veel winkeliers en werknemers 52 koopzondagen en de concurrentiedwang die daarmee gepaard gaat geen optie is. We vinden dat het neoliberale marktdenken niet de overhand moet krijgen in onze maatschappij. Daarom zijn wij tegen de uitbreiding van de koopzondagen.

“Ik ben geen christen. Waarom zou het standpunt van de ChristenUnie mij dan moeten aanspreken?”

Soms realiseer je je pas hoe waardevol iets voor je was, als je op het punt staat het te verliezen. Zo spreken wij veel met inwoners uit Vianen, Leerdam en de omliggende dorpen, die zich realiseren dat als de winkeltijden worden vrijgegeven, iets verloren gaat in de samenleving van de Vijfheerenlanden. Veel zelfstandig ondernemers zien zich voor de vraag gesteld “Wat ga ik doen, ga ik mee in de concurrentiedruk om op zondag open te gaan, of heb ik genoeg vet op de botten om de zondag als broodnodig rustmoment in de week te houden?” Voor veel gezinnen met tienerkinderen die in een winkel werken wordt het in de toekomst een stuk lastiger om van de zondagmiddag als gezamenlijk gezinsmoment te genieten. Of je het nu vanuit een economische, sociale of christelijke invalshoek bekijkt, een gezamenlijk (rust)moment in de week, waarop je ervan op aankunt dat het merendeel van de mensen vrij is, blijkt voor veel inwoners een groot goed te zijn. Een dag waarop je met elkaar kunt afspreken, elkaar kunt ontmoeten en waarop je even helemaal niets hoeft, is te waardevol om zomaar helemaal uit handen te geven.

“Kom op zeg, het is 2018!”

De Leerdamse Ondernemersvereniging vindt dat ondernemers zelf moeten kunnen beslissen wanneer ze open gaan en wanneer niet. Als we inderdaad uitgaan van zelfregulering door ondernemers, betekent het dat ondernemers met elkaar in gesprek moeten om, rekening houdend met elkaar, te komen tot een gezamenlijk plan voor de koopzondagen en de koopavonden. Rekening houden met elkaar is niet zeggen “ik spring een gat in de lucht” of “als ik wil winkelen op zondag, dan moet dat kunnen.” Rekening houden met elkaar is wel het doordenken wat de consequentie van je uitspraak is voor de ondernemers, de bewoners van onze winkelstraten, de werknemers en hun gezinnen. Dat gaat over: behandel anderen zoals jezelf graag wilt worden behandeld. De discussie over het vrijgeven van winkeltijden is dus niet een simpele discussie over het al dan niet winkelen op zondag. Het gaat ook over winkeltijden op de andere dagen van de week, over de tijden op de zondag zelf en over de belangen van inwoners, die in en vlakbij de winkelstraten wonen.  Natuurlijk kunnen ondernemers heel veel zelf. Toch garandeert dat niet direct de keuzevrijheid voor álle ondernemers. De slepende discussie in winkelcentrum Paddepoel in Groningen laat dat pijnlijk zien. Een aantal ondernemers werd tegen hun wens in gedwongen op zondag open te gaan. Alleen daarom al is het verstandig om als overheid betrokken te zijn.

Deel dit bericht

Labels: , , ,