Zorg in gewone taal: versimpelteam in het sociaal domein

zorg 624x270
Dico Baars
Door Dico Baars op 29 oktober 2018 om 08:00

Zorg in gewone taal: versimpelteam in het sociaal domein

In de gesprekken met inwoners en organisaties valt me een ding steeds  weer op: mensen worden geconfronteerd met complexe regels en moeilijke taal. Vaak snappen mensen nauwelijks de brieven die zij van de gemeente krijgen. Dat moet anders.

Eerder liet ik al op Facebook weten dat niet de markten, maar de werkbezoeken in de afgelopen jaren de allermooiste gesprekken met inwoners opleverden: De werkbezoeken als raadslid aan Zorgboerderij Huiberthoeve over dagbesteding voor kwetsbare jongeren, Syndion, ASVZ, Veilig Thuis, Zorgboerderij bijBram, Open Vensters, Yulius, het woontrainingshuis Kortgerecht en al die andere organisaties leverden veel input op voor het raadswerk. Ook in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wil ik me met zorg blijven bezighouden. De gemeente is immers sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor de jeugdwet, de wmo en de participatiewet. Ik kan alleen een goede volksvertegenwoordiger zijn als ik ook de praktijk ken. Daarom was (en ben) ik benieuwd naar verhalen van mensen, of ze nu zorg krijgen of zelf in de zorg werken. Ik wil graag dat mensen begrijpen dat de lokale politiek verantwoordelijk is voor de zorg en dat zij dus kunnen meepraten.

Gevaar voor de democratie

Carel Jansen, hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen, heeft onduidelijke taal zelfs een gevaar voor de democratie genoemd. En ik geef hem daar groot gelijk in. Het gevaar dreigt dat mensen afhaken vanwege de complexe regels en de moeilijke taal. Het is dus de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente om duidelijk te zijn.

Voorbeeld

Als een inwoner huishoudelijke ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, wordt er een toelichting over de huishoudelijke ondersteuning meegestuurd. Hierin staat bijvoorbeeld:

“Op basis van het huishoudelijk ondersteuningsplan neemt de gemeente een besluit waarin uw recht op huishoudelijke ondersteuning is opgenomen. Indien er een indicatie wordt afgegeven is het belangrijkste te bereiken resultaat is een ‘schoon en leefbaar huis’. (…) De regels voor het te bereiken resultaat staan beschreven in de gemeentelijke verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 en de gemeentelijke Wmo-beleidsregels.”

Dit is een goed voorbeeld van ontoegankelijk taalgebruik. Als het doel is om inwoners duidelijk te maken welke regels er gelden om de resultaten te behalen, is het niet handig om te verwijzen naar een juridische verordening, die voor veel mensen te complex is.

Versimpelteam

Wat mij betreft gaat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden werk maken van het versimpelen van regels en eenvoudig taalgebruik door een versimpelteam in het leven te roepen. Dit team kan binnen de ambtelijke organisatie aan de slag met alle standaardbrieven die worden verzonden en met het trainen van medewerkers.

Ook de raadsvoorstellen voor de gemeenteraad kunnen wat mij betreft wel eens wat eenvoudiger en toegankelijker verwoord worden. Ik besef me goed dat niet alle raadsvoorstellen en juridische procedures even eenvoudig op te schrijven zijn. Het versimpelen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de voorstellen. Toch moet de lokale politiek ook een stap maken naar toegankelijk taalgebruik, zodat het ook voor meer mensen makkelijker te volgen wordt wat de gemeenteraad doet. 

Heb jij voorbeelden van ingewikkelde brieven? Of wil je reageren op dit idee? Neem dan contact met me op! Je vindt mijn contactgegevens hier

 

Labels: , ,